תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעישות כללית2009-0290בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 100תחנת תדלוק עמק שרה ה' (פארק חוצות 7)30/09/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 121עמק שרה שלב ה'01/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 48אזור קרית יהודית באר שבע15/02/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 49מתחם וישיי עמק שרה שלב ו' באר שבע27/06/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 52הקמת חניה ציבורית, רח' המנוף א.ת. עמק שרה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2269רחוב הנפח מס' 2 עמק שרה באר שבע24/03/2004