תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 121שיאים חדשים בע"מ- שינוי
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 124רח' יד ושם באר-שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 143שכונה ג' - באר שבע30/12/2004