תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעישות כללית0001/ 2004בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 236.1
דרוםבאר שבעישות כללית0062/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237/1
דרוםבאר שבעישות כללית0064/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 76/1
דרוםבאר שבעישות כללית0116/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 55
דרוםבאר שבעישות כללית0125/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 11
דרוםבאר שבעישות כללית0206/ 2004בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 103
דרוםבאר שבעישות כללית0221/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 20
דרוםבאר שבעישות כללית0562/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 237.2
דרוםבאר שבעישות כללית0604/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 91
דרוםבאר שבעישות כללית0753/ 2002בקשה להיתר בניה רמות ד' - מגרש 245
דרוםבאר שבעישות כללית0774/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 16
דרוםבאר שבעישות כללית0824/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 92
דרוםבאר שבעישות כללית0831/ 2002בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 242
דרוםבאר שבעישות כללית0858/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 41.2
דרוםבאר שבעישות כללית0866/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 22
דרוםבאר שבעישות כללית0885/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 86
דרוםבאר שבעישות כללית0910/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 96
דרוםבאר שבעישות כללית0922/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 229
דרוםבאר שבעישות כללית0938/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 59.1
דרוםבאר שבעישות כללית0969/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 235
דרוםבאר שבעישות כללית0970/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 50.2
דרוםבאר שבעישות כללית1020/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 84
דרוםבאר שבעישות כללית1024/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 113
דרוםבאר שבעישות כללית1034/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 244
דרוםבאר שבעישות כללית1045/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' מגרש 85
דרוםבאר שבעישות כללית1047/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 220
דרוםבאר שבעישות כללית1048/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 107
דרוםבאר שבעישות כללית1049/ 2003בקשה להיתר בניה בשכונת רמות ד' - מגרש 225
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 74
דרוםבאר שבעישות כללית1056/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 51
דרוםבאר שבעישות כללית1066/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - 111.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 46.1
דרוםבאר שבעישות כללית1071/ 2003בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 72
דרוםבאר שבעישות כללית1113/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 226
דרוםבאר שבעישות כללית1135/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 12
דרוםבאר שבעישות כללית398/ 2002בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 39
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 128שכונת רמות רבתי - פלח 529/03/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 131שכונת הרכס רמות19/12/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 10רמות ב' - באר שבע30/12/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 14שכונת רמות באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 17שכונת רמות ב' - רחוב ישעיהו זמיר 4 - באר שבע05/06/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 19שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים - רמות באר שבע03/03/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 22מגרשים 162 ו- 176 שכונת רמות25/08/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 9שינוי בזכויות בניה רמות שלב ב'29/02/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 2מתחם 1 (חלק צפוני) רמות באר שבע04/08/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 3שינוי בזכויות בניה -- רובע רמות רבתי - מגרש 51 - באר שבע26/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 4מבנה מגורים רחוב קרל נטר 24 רמות באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 16רחוב גבריאל - שכונת רמות18/03/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 18בית כנסת אמות אל
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 20שינוי בזכיות בניה - שכונת רמות באר שבע19/12/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 21שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות באר שבע23/01/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 25שינוי בזכויות בניה - מגרשים 130A,B 142 A,B שכונת רמות באר שבע06/03/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 30שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות - באר שבע08/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 35שינוי בזכויות בניה - רחוב צבי סגל - שכונת רמות באר שבע31/12/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 36שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות רחוב רודולף בלוך 34, 35 - באר שבע13/05/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 38הגדלת זכויות א' - שכונת רמות באר שבע21/06/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 39בגדלת זכויות ב' - שכונת רמות באר שבע14/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 42מגרש A 146 - שכונת רמות באר שבע05/06/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 4315 מגרשי מגורים - שכונת רמות באר - שבע08/02/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 1רח' יריב אהרון- שכונת רמות ד' - באר שבע25/06/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 4הגדלת שטח בניה למגרש 12 שכונת רמות ד' באר שבע12/05/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 5מגרש 68 שכונת רמות באר - שבע31/07/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 221חיבור דרכים 406/13 - רמות ג' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2085שכונת רמות ד' - באר שבע04/02/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2087שכונת רמות - רחוב גבריאל טרק - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2093שכונת רמות ד' - באר שבע07/02/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2100בית ספר בן גוריון שכונת רמות רחוב יצחק מודעי09/07/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2112שכונת רמות ב' - רחוב קשאני 1 באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2210רמות, רחוב פינשטיין מס' 30 - באר שבע27/11/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2227רובע רמות רבתי באר שבע - שכונה מערבית - פלח 1 מגרש מס' 11810/11/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2237רחוב העצמאות מס' 20 - העיר העתיקה באר שבע28/05/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2238שכונת רמות רבתי פלח מערבי חלק צפוני - באר שבע24/09/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2241שכונת רמות רחוב י. מודעי - באר שבע13/05/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2242רובע רמות רבתי מתחם 2 שדרטצ הרכס - מגרשים 602, 60324/09/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2244שכונת רמות רבתי - מתחם 1 חלק צפוני - מגרשים מס' 63, 64 - באר שבע13/10/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2245רובע רמות רמתי מתחם 2 - שכונת הרכס - מגרשים 613, 608 - באר שבע02/11/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2250רמות רבתי - שכונה מערבית (צפון)10/02/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2253שכונת רמות - רחוב דה - שליט אמוס מספר 23 - באר שבע10/11/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2280רובע רמות רבתי - באר שבע02/11/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2284מגרש 625 - רמות רבתי - באר שבע01/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2286רובע רמות רבתי - מתחם 4 שכונת אנדרטה - באר שבע08/03/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2291רובע רמות רבתי - מתחם 2 - מגרשים 601, 600 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2292רובע רמות רבתי מתחם 2 - שכונת הרכס מגרשים מס' 624, 62508/06/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2297שכונת הרכס - מתחם 2 - רמות רבתי באר שבע31/10/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2301בנה ביתך - רמות ד' - מגרש 17 - באר שבע13/09/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2307רחוב הר רימון 63 - שכונת רמות באר שבע28/05/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2313רמות רבתי - פלח 2 - באר שבע02/11/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2314שכונת רמות ד' - באר שבע09/03/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2320שכונת הרכס - מתחם 2 - רמות רבתי - באר שבע19/06/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2333רחוב מנחם דידנר פינת רחוב נחום שריג, רובע רמות רבתי באר שבע - מתחם 2 שכ' הרכס
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2353רמות ב' - רחוב פיינשטיין 16 - באר שבע07/06/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2373רובע רמות רבתי, שכונה מערבית פלח 1 (חלק צפוני) - באר שבע19/10/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2385שכונת רמות ד' - מגרש 52 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2396שכונת רמות - רחוב נקר מס' 3 באר שבע26/03/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2400שכונת רמות ד' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2423מגרשים 32, 36 רמות ד' באר שבע16/04/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ מק/ 2445מגרש 35 - שכונת רמות ד'
דרוםבאר שבעישות כללית997/ 2001בקשה להיתר בניה שכונת רמות ד' - מגרש 34
דרוםבאר שבעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 6067ערר על תקן חניה