תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 152התחדשות עירונית - שכונה ב' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 36הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבע06/04/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 37מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19 שכונה ב'01/06/2010