תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 02/ 101/ 13שינוי לתכנית מתאר - צומת עזריקם.15/04/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 105/ 6שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס'105/03/811/03/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115ישוב עזריקם20/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 1חלוקת שטח לבניני ציבור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 10מושב עזריקם23/04/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 11מחנה נוער יער עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 12יעוד קרקע למגורים א' - מושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 13מושב עזריקם - מתחם צפוני06/07/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 14הקמת מוסך - מושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 2חילופי מגרשים ממגורים לחקלאים ולהיפך27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 3שינוי יעוד קרקע04/12/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 4חלקה 17 גוש 2591 - שינוי יעוד05/07/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 5שינוי מגרש 17 מחקלאי למגורים18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 6שינוי יעוד למגורים. והקטנת מגרש למגורים10/12/1984
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 7ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 8מושב עזריקם27/03/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 9מושב עזריקם -הרחבת המגורים במושב עבור בן ממשיך23/03/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ מק/ 2094מגרש 206 מושב עזריקם06/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכניתד/ 691עזריקם-115/03/8שינוי20/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכניתע/ 52ישוב עזריקם29/11/1951