תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםדימונהתוכנית10/ 03/ 143כביש דימונה ירוחם11/12/1980
דרוםדימונהתוכנית10/ 03/ 143/ 1כביש דימונה ירוחם01/10/1982
דרוםדימונהתוכנית10/ 25/ 03/ 102שינוי תוואי כביש באזור תעשיה25/10/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 10מפעל כיתן - דימונה06/08/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 12הקמת בית ספר לכושים23/03/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 15שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי30/04/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 15/ אחלוקת אזור מסחרי למגרשים22/05/2000
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 16אזור מסחרי (קיוסק)30/04/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 17שינוי לתכנית מתאר - מקווה טהרה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 17/ אמקווה טהרה - בדימונה12/08/1999
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 19שינוי בזכויות בניה בקיוסק ברח' מרחבים22/05/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 20בית כנסת לעדה הבוכרית10/04/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 23הסדרת זכויות בניה באזור מגורים א' ובשטח לבניני ציבור שכונת קדמה26/01/1999
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 24מגרש 33 - 1 אזור תעשיה דימונה27/08/2002
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 25שכונת נווה חורש מערב15/05/2002
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 26אזור מסחרי (מבנה הסעדה) אזור תעשיה ישן
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 27הרחבת מגרש לבית כנסת08/12/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 28מפעל וישיי - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 29דימונה על הפארק - המתחם הדרומי13/09/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 30דימונה על הפארק - המתחם המזרחי15/04/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 31דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי14/11/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 32פארק בן-גוריון - דימונה26/11/2012
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 34שכונה צפונית דימונה03/11/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 35מתקן לטיפול בשפכים דימונה22/03/2007
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 36שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה01/12/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 38כפר סטודנטים דימונה15/05/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 39קיוסק השיש
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 41מגרש מס' 446 - בשכונת חכמי ישראל דימונה12/10/2008
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 43שכונת חמי ישראל - אזור מגורים ג'22/12/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 44שכונת נאות הללי08/07/2010
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 47בתי מגורים ברחובות דדוגית 5 ונצרים 1 מגרשים 20, 24 נאות קטיף17/03/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 48שכונת ''חכמי ישראל'' - דרום מערב14/06/2012
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 51שטח למבנים ומוסודת ציבור בדימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 7שינוי לתכנית מיתאר שכונת יוספטל16/11/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 8שינוי מאזור מלאכה ואחסנה לאזור תיירות09/09/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 8/ אשינוי בהנחיות בניה במגרש 1 דימונה22/04/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 9שינוי מאזור מסחרי לאזור מגורים א'01/11/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 149אתר לכריית חרסית ממשית- צפון
דרוםדימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 1מבני תעשיה20/12/1973
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 14שדרות הדקל - דימונה01/05/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 17/ 1שוק עירוני, דמונה09/06/1983
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 24בניני ציבור (ת/4/14/13)25/06/1970
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 25הקמת שטח לבנייני ציבור31/08/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 27מגורים מיוחד -רח' הערבה (ת/4/14/19)09/12/1971
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 46שינוי מאזור מגורים ג' ושצ"פ לאזור מגורים ג' (קוטג'ים) ודרך משולבת28/03/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 47קטע משכונת שבעת המינים09/09/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 48הקמת שכונת מגורים חדשה - מבנן הרקפת19/04/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 49יעוד שטח לאזור מסחרי (קיוסק) ולשטח ציבורי פתוח וקביעת שימושים והנחיות בניה.15/08/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 50שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מסחרי10/12/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 51מגרש 70 - דימונה12/03/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 52שינוי במגבלות בניה - קביעת קווי בנין חדשים.28/03/1994
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 53מרכז מסחרי - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 54שינוי בהנחיות בניה - דימונה22/11/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 55שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'04/11/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 57שינוי לתכנית מפורטת -אזור רחוב צאלה שד' הנשיא.
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 60תכנית מפורטת להקמת תחנת מוניות
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 61בית ספר אלון27/03/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 62הרחבת בית אבות ברח' הבאבא סאלי16/02/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 63שינוי בזכויות הבניה - שכונת שער העיר היוזם: סנפיר השקעות בע"מ09/12/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 64בית אבות רח' הבאבא סאלי - דימונה29/07/1999
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 65שכונת שבעת המינים רחוב הגפן - דימונה31/05/2000
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 67הרחבת מתחם בית אבות דימונה05/01/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 68בית כנסת "בית אל - רחוב הברוש - דימונה06/07/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 69היכלי ז'ינו - דימונה09/08/2006
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד למגרים, מסחר ותעסוקה - רחוב שיבולים14/06/2012
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 71יצירת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש07/10/2010
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 73הגדלת שטח מסחרי רחוב מ''ג מעפילים
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 74יצירת 18 מגרשי מגורים, שכ' שבעת המינים, דימונה19/11/2012
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 75מגורים במגרש 521 בשכונת הערבה23/02/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 105/ 1רח' כלנית - אזור מסחרי02/03/1975
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 105/ 10קיוסק רח' המעפיל פינת השלום30/08/1984
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 105/ 12מבני ציבור (בית כנסת)05/10/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 105/ 5מגורים - רח' מצדה םינת כלנית09/06/1977
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106שדרות הרצל-בתי קומות18/07/1974
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106/ 1דימונה07/10/1976
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106/ 13תחנת דלק "פז" ושרותי דרך - דימונה04/12/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106/ 18חניה ציבורית באזור תעשיה - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106/ 20אזור תעשיה דרום - דימונה22/05/1998
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 106/ 21מגרש 800 אזור תעשיה דימונה21/12/2000
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 1שכונה לדוגמא - דימונה15/07/1976
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 12בנה ביתך21/10/1985
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 14שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור - בית כנסת18/12/1994
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 15שינוי לתכנית מפורטת למגרש באזור מגורים א'24/10/1996
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 16בית כנסת בשכונת הגבעה09/03/2000
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 18תוספת זכויות בניה במגרש מס' 45 בשכונה לדוגמה27/06/2002
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 19הגדרת זכויות בניה במגרשים באזור מגורים א' שכונה לדוגמה - דימונה11/12/2003
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 20רחוב הנשיא 21 שכונת הגבעה - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 3חיבור חניה קיימת לדרך מס' 3 וביטול החיבור לחניה הדרומית דימונה19/01/1978
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 8מסחר08/11/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 107/ 9אזור מגורים (ת/4/14/25)16/11/1972
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 110/ 10שינוי בתכנון שכונת מגורים - נוה דוד25/10/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 110/ 12בית כנסת "בית דוד"05/01/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 110/ 13הוסטל בשכונה נוה דוד18/08/1996
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 110/ 14מוסדות ציבור - שכונת נווה דוד - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 111/ 4שינוי לתכנית מפורטת - שטח למוסד - דימונה29/08/1996
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 111/ 5בי"ס רביבים, בית כנסת וטיפת חלב.16/03/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 111/ 6בית כנסת ''מגן אליהו'' מרכז שכונת הניצחון24/03/2010
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 112/ 6שכונה לדוגמא צפון - דימונה21/08/2000