תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 1מרכז מושב ניר עקיבא18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 2שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא10/06/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבא17/04/1997
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 4מושב ניר עקיבא28/01/2002
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 5הרחבת ניר עקיבא04/01/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 360מרעה בתל מפסח (ניר עקיבא)25/10/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ מק/ 2089חוות תל מפסח - מושב ניר עקביא
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ מק/ 2106מושב ניר עקיבא 58
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 05/ 6062תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6065התנגדות בטענה למתן היתר עפ"י מפת מדידה שגויה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6101בקשה להקמת מתקן שידור זעיר
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאבקשה ועדה מקומיתשמע/ 20100203אתר פלאפון בסמוך לישוב ניר עקיבא.