תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 1תיקון לתכנית מפורטת - מקלטים במושב נווה מבטח27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 10הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטח
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 2מושב נוה מבטח20/05/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 3שינוי בהנחיות בניה - מושב נוה מבטח17/08/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 4נווה מבטח05/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 5חלקה 11 (א' / 21) מושב נווה מבטח17/01/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 6הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח31/12/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 7פיצול נחלה במושב נוה מבטח - באר טוביה09/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 8פיצול נחלה - משפחת אפשטיין - מושב נווה מבטח24/05/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 9נווה בר - אכסון תיירותי במושב נווה מבטח
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 79בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי לעבודות אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכניתד/ 718ישוב מבטח27/08/1970