תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 11574מדרשת הגולן, מתאר 1, חיספין03/02/2003
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 12644שכונה דרום מזרחית - חיספין31/12/2002
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 15299אזור תיירות , חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 15301מרכז תעסוקה ומסחר, חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 15465מרכז אזורי - חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 16335בית עלמין - חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 17503שכונה דרום מזרחית 59 יח"ד, חספין16/09/2010
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 18685אזור תיירות, חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 19142מאגר בני ישראל, חיספין
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 5025מרכז ח'יספין29/06/2009
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ במ/ 49חיספין04/07/1991
צפוןגולן, חספיןתוכניתגו/ מק/ 11574/ 01החלפת שטח משפ"פ לתיירות ומתיירות לשפ"פ, חיספין17/11/2011
צפוןגולן, חספיןתוכניתגו/ מק/ 11574/ 02איחוד וחלוקה בהסכמה, מדרשת הגולן, חיספין