תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית1/ 28/ 4ישוב לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית2/ 28/ 4לקייה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית3/ 28/ 4לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיה07/06/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 11מתחם צ / 1 - לקיה16/03/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 12קרית חינוך מתחם 03 - לקיה05/07/1999
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 13הקמת מרכז מסחרי ומינהלי לישוב בתוספת יח"ד בנה ביתך - לקיה31/05/2000
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 14תחנת דלק - שכונה 8 לקייה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 15תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה31/07/2008
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 16שכונה 15 לקיה13/05/2007
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 18שכונה 17 - מבני מגורים ומוסדות ציבור, לקיה22/05/2008
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 19מגרש 85 שכונה 3 לקיה01/06/2010
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 21מגרש 84 שכונה 3 לקיה15/05/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 22שכונה 3 מגרשים 9 לקיה26/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 23מגרש 87 שכונה 3 לקיה26/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 24מגרש 6, שכונה 3 לקיה14/06/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 25מגרש 146 שכונה 7 לקחה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 26מגרש 60 שכונה 3 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 27מגרש 92 שכונה 3 לקיה26/11/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 28שכונה צ-3 מגרשים 47, 48, 49 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 4הרחבת הישוב אלקיה26/12/1991
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 5לקיה שכונה צ / 316/06/1994
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 6צ / 3 - לאקיה28/10/1993
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 8מתחם צ / 3 מגרש 3 לקיה23/01/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 183/ 20לקיה - שכונה 3 מגרש 4207/10/2010
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 1הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה28/06/2006
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 3מגרש 11 שכונה 1 לקיה14/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 4מגרש 10 שכונה 1 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 5מגרשים 4, 3, 50 שכונה 1 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 362לקייה, מתחם ד-1 שכונה 7 .15/06/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 362/ 1שכונה 7 - לקייה16/01/2003
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363תכנית מפורטת צ/2 לקיה.
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 1לקייה, שכונה 2.29/09/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 2שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מסחרי לקיה צ / 230/06/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 3/ אמתחם צ / 2 - לקיה שינוי פרצלציה של גוש מגרשי22/05/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 4הוספת מגרשים לבניני ציבור ומגרשי משחקים שכונה צ / 2 - לקיה13/11/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 5אזור מגורים, בנייני ציבור ומסחר - שכונה צ2- לקיה09/08/2000
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386מתחם צ6- אלקיה02/01/1992
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 1שכונה מס' 6 - לקיה מגרש 1001 ומגרש 100229/07/1999
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 6שכונה צ/ 6 - מגרש 42 לקיה23/07/2007
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 7מגרשים 15-19 שכ' 6 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 8שכונה צ-6 מגרשים 36-39 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 409שכונה מס' 11 - לקיה10/09/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 409/ 1מגרש A 28 שכונה 11 לקיה25/11/2010
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 426גן ילדים בשכונה המרכז לקייה09/06/2002
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 432שכונה 12 - לקיה18/02/2004
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 451מוסדות חינוך - שכונה 9 - לקיה08/06/2006
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 484שינוי יעוד משצ''פ לשטח לבנייני ציבור - שכונה 8 - לקייה23/01/2008
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 527אזור תעשיה לקיה26/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ במ/ 164לקיה-שכונה 812/06/1994
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ במ/ 215הרחבת שכונה מס' 2 - לקייה03/07/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ מק/ 2014ישוב בדואי לקיה - שכונה 704/09/2002
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ מק/ 2023קרית חינוך מתחם 3 לקיה - שמעונים14/10/2002
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ מק/ 2504שכונה 11 - מגרש 804 לקייה
דרוםשמעונים, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 02/ 6008אישור חלוקת מקרקעין, חלוקת גושים
דרוםשמעונים, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 06/ 6087-6089בקשות להיתר לשימוש חורג לגני ילדים בבתי מגורים
דרוםשמעונים, כסייפה, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6022-6024אי מתן החלטה בבקשה להיתר לשימוש חורג לגני ילדים בבתי מגורים
דרוםשמעונים, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6052בקשה להיתר לשמוש חורג בבית מגורים לגן ילדים
דרוםשמעונים, כסייפה, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6058-6060בקשה להיתר לשימוש חורג לגני ילדים בבתי מגורים
דרוםשמעונים, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6042בקשה להיתר לש.חורג מבית מגורים לגן ילדים
דרוםשמעונים, לקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6043בקשה להיתר לש.חורג מבית מגורים לגן ילדים