תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 10שטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים א' לשטח לדרך [חניה - מרכז אזורי עזר09/04/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 12מרכז אזורי "עזר"17/08/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 17מגרש מגורים - שינוי בקו בנין ובזכויות בניה07/11/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 8מרכז כפרי עזר18/08/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ במ/ 69/ 1מרכז עזר03/11/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ מק/ 2112שינוי בקו בניין בשני מגרשי מגורים - מושב עזר
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכניתד/ 459עזר - מרכז אזורי18/09/1969
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכניתד/ 459/ 2עזר - מרכז אזורי18/09/1969