תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 10הקמת אזור מגורים - נתיבות22/05/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 11שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור - תחנת כיבוי אש23/07/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 12מתחם רמגור - נתיבות היוזם: כלל השקעות בנדל"ן09/11/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 13פארק קק"ל ע"ש באבא סאלי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 15שכונת החורש - נתיבות13/03/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 16שטח למוסד - עמותת בבא-סאלי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה (דרום - מערב) מגרשים 1-2- - נתיבות20/03/2008
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 18שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבות16/10/2006
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 02/ 101/ 19בית ספר תיכון בנים - נתיבות08/01/2009
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 21פארק תעשיה קלה ומלאכה נתיבות07/11/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 22מגרש 161 שכונת החורש נתיבות04/01/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 23שכונת החורש05/01/2012
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 3שינוי משטח למבני ציבור לאיזור מסחרי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 3/ אשינוי יעוד ממבני ציבור למסחרי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 5הקמת שכונת מגורים חדשה24/12/1992
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 6אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי16/12/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 6/ אשינוי בהנחיות בניה לשטח מסחרי מגרש מס' 200
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 7שינוי לתכנית מיתאר אזור ספורט - נתיבות09/06/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 9אזור תעשיה - רח' סמלו - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 9/ אשינוי יעוד משטח מסחרי לתעשיה -רח' יוסף סמלו25/07/2000
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבות12/11/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 102/ 101בניני ציבור רח' מלכי ישראל09/07/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 102/ 70שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבור מרפאת שינויים - נתיבות17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 02/ 127נתיבות מערב - שלב ב' - נתיבות18/08/2008
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102 82שינוי באחוזי בניה - רחוב רמב"ם - נתיבות23/01/1985
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 101שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבניה ציבור - נתיבות30/06/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 102/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - נתיבות17/07/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 102/ א'שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבנייני ציבור נתיבות17/07/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 103שינוי יעוד מאזור מגורים א' לרוק לסנייני ציבור - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 105/ אשינוי בזכויות בניה - היוזם: ישיבת מגן ישראל18/02/2004
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 106/ אשינוי בהנחיולת בניה - מגרש 231 - נתיבות04/03/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 108שינוי יעוד משצ"פ לשטח בנייני ציבור מאזור מסחרי ושטח למבני ציבור לאזור מסחרי30/07/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 11שוק קמעוני בנתיבות10/04/1975
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 114שינוי מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ולהפך - מגרש 90 - נתיבות10/06/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 115שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ג' - מגרש 8825/10/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 117שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים ג' - מגרש 87 - נתיבות10/06/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 117/ אשינוי יעוד מדרךלאזור מגורים ג' - מגרש 8709/12/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 119שינוי בהנחיות בניה מגרש 8419/04/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 120שינוי בהנחיות בניה במגרש 206804/07/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 121מגרש 8621/11/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 122שינוי מאזור מגורים א' לאזור משולב24/11/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 123שינוי בהנחיות בניה במגרש 35104/07/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 124שינוי לתוכנית מפורטת - מגרש 8512/03/1992
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 125שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה21/05/1992
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 128/ אהגדלת שטח למבני ציבור - בנין בית כנסת
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 129שכונת ציפוף ח'03/02/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 13יעוד שטח למוסדות ציבור ומגורים02/06/1969
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 130תחנת מוניות במרכז נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 132שינוי בקו בנין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 4.0 מ'29/07/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 134שינוי בהנחיות בניה למבנה ציבורי.28/07/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 135מגרש 369 - נתיבות16/02/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 139הסדרת שטח לבניני ציבור - רח' זבוטינסקי21/06/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 140שינוי חלקה מס' מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח ובנין ציבור (בית כנסת)16/04/2001
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 141שכונת ח' הכהן09/09/1999
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 142שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה נתיבות09/06/2002
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 143הקמת שטח בנייני ציבור14/12/2004
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 146שטח למוסד ישיבת הנגב נתיבות23/05/2006
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 148שטח לספורט ובנייני ציבור - שכונת נטעים
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 15יעוד שטח לבית מגורים - מרכז קהילתי ושצ"פ - נתיבות02/12/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 150תוספת שני מגרשי מגורים - רחוב ירושלים 29 נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 151שינוי יעוד מתעשיה למסחר - אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 152בית ספר נתיבי אליהו - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 153שינוי זכויות ומגבלות בניה - מגרש 5010 רחוב ירושלים06/07/2004
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 154הפיכת מגורים לשטח למוסד והגדלת זכויות בניה אבוחצירא 1816/10/2006
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 155מגרש 81 ב' ( אזור מגורים ב')15/02/2007
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 156רחוב חי טייב 8 - מגרש 95 משה''ב א' - שינוי באחוזי בניה וקי בניין - נתיבות07/03/2010
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 157רחוב ירושלים - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 158ישיבת הנגב - נתיבות13/09/2009
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 16יעוד שטח לבית ספר ושצ"פ - נתיבות25/05/1969
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 160שינוי יעוד - רחוב מלכי ישראל 10 נתיבות14/06/2012
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 161הקטנת שטח מגרש - רחוב הרב איפרגן 87 א'13/10/2009
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 162מוסדות ציבור רחוב אגוז נתיבות25/11/2010
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 163מוסדות ציבור רחוב שבטי ישראל24/03/2010
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 164מעונות סטודנטים
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 167שינוי יעוד במגרש 124 רח' סמלו פינת שבטי ישראל - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 169מוסדות ציבור רח' משעול בעל הנס05/01/2012
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 170מגורים ברח' שבטי ישראל 30
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 18שטח למוסדות ציבור - נתיבות05/08/1971
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 19יעוד שטח למוסדות ציבור - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 21מרכז מסחרי - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 22רחוב הרב מנשה כלפון הכהן - נתיבות07/07/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 24טיפת חלב - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 27נתיבות, (מספר קודם:20/111/03/22 ).24/05/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד עבור בנק המזרחי המאוחד - נתיבות26/08/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 29שינוי יעוד ממגורים למסחר - נתיבות24/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 31מגורים א' ומסחר21/05/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 31/ אבעלות שלטון,(מס' קודם:17/111/03/22 )19/01/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 35שטח למרכז ספורט - נתיבות24/02/1972
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 36תוכנית 22/ 03/ 102/ 3627/08/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 41שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 42שינוי יעוד וקביעת תחומים למגרים א' להקצאת 3 מגרשים לבניה עצמית במסגרת בנה ביתך01/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 43שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'19/02/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 45חלוקה מחדש לאזור מגורים , הקצאת מגרשים לבניה עצמית - נתיבות01/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 46אזור מסחרי01/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 46/ אשינוי בהנחיות בניה - בית קפה אזולאי משה22/01/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 47שינוי מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים שתי קומות (קוטג') - נתיבות05/07/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 48יעוד שטח למסודות ציבור שטחים ציבוריים - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 49שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות02/06/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 50שינוי יעוד ממגורים - קומה אחת - לשתי וקמות (קוטג') - נתיבות28/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 52נתיבות, (מס' קודם:12/111/03/22 )28/01/1971