תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 13שינוי בקו בניין צדדי (רחוב פלפלון 25 ) - עומר29/06/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 20שינוי בהנחיות בניה מגרש 3109/09/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 22הקטנת דרך רח' רותם06/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 24שינוי בהנחיות בניה במגרש 39 עומר19/04/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 25מגרש 9219/04/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 26שינוי בהנחיות בניה - מגרש מס' 2005/07/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 26/ אשינוי בהנחיות בניה תמר 2025/12/1994
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 27הגדלת שטח לאזור מגורים א' מגרש 5ב'04/05/1997
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 28שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל מוטורי רח' אשל 2121/05/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 29שינוי בקו בנין צדדי מ- 3מ' ל- 2.5מ' אשל 5213/02/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 31מגרש 5א' - הנחיות בניה21/07/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 32אזור מלונאות תיירות ונופש - עומר18/06/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 33שינוי בקו בנין קדמי - מגרש 125 -עומר25/01/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 35התכנית בסמכות ועדה מקומית ומספרה הוא 14/ מק/ 1003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 37שבילים להולכי רגל ומגרשים למתקנים הנדסיים עומר צפון - מזרח20/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 38שינוי לתכנית מתאר - מגרש 526 -עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 39פארק תעשיה עומר- שלב ב'06/04/2003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 40גני עומר צפון מערב
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 41שביל ציבורי בין רחוב שיקמה לרחוב רותם06/04/2003
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 44מגרשים 1038, 1037 ברחוב החורשה עומר16/09/2010
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 6שינוי קו בנין צדדי במגרש 33007/02/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 02/ 100/ 9שינוי בקו בנין צידי מ- 3.00 מ' ל- 1.15 מ' - עומר06/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 21שינוי לתכנית מפורטת - כפר ישן - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 22שינוי מאיזור למבני ציבור לאיזור מגורים א'31/10/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 23ביטול חלק מכביש מס' 2 - עומר15/02/2012
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 101/ 4עומר18/07/1968
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 3מרכז עומר - מגרש 574 - עומר20/04/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 35שינוי בקו בניין - רחוב אשל 144 - עומר23/02/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 5מרכז עומר26/01/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 50שינוי בהנחיות בניה מגרש 2906/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 51שינוי בהנחיות בניה30/04/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 53מוסד גני עומר22/04/1993
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 54"גני עומר"
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 55שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיור08/03/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 56שינוי לתכנית מפורטת - רחוב אשוח - עומר26/09/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 57שינוי לתכנית מפורטת "גני עומר"26/09/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 59שינוי לתכנית מפורטת תוספת למוסד "גני עומר"05/12/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 61שינוי חלק משצ"פ לשפ"פ - מגרש מס' 327/12/1999
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 63מגורים במגרש מס' 1441 ברחוב האלה מס' 2713/03/2012
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103בקשה לחלוקת מגרש באזור בנה ביתך - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 18שינוי בקו בנין צידי23/05/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 22שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי26/01/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 3שינוי יעוד השטח מש.צ.פ. לשטח מוסדות ציבור - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 2עומר09/02/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 3עומר21/07/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 4שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים א'28/11/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 110עומר07/01/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 116אזור תיירות ונופש - עומר21/06/2000
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 1שינוי אחוזי בניה- הצטלבות רחובות סירפד ודבורנית10/12/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 2שינוי בהנחיות ומגבלות בניה (מגרש 240) עומר21/03/2002
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 3חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר08/08/2007
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 4רחוב הציפורן 62 - עומר21/05/2007
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 710/08/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 6שינוי בזכויות בניה למגרש 34 רחוב אגמון 1031/08/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 118/ 1שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר17/03/2004
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 119פארק תעשיות עומר - מגרש 3717/08/2005
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 120פארק תעסוקה עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 121בית מגורים ברחוב הדקל 59
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 122אזור מבני משק ומגדל המים
דרוםעומרתוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)04/08/1994
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 15תכנית מיתאר- אזור תעשיה14/10/1993
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 20פארק תעשיות -עומר14/03/1994
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 33הרחבת אזור תעשיה עומר }מנחת למטוסים{
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומר15/03/1996
דרוםעומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 10010תוכנית 14/ מק/ 1001004/08/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1005רח' האלה 2904/05/1997
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1006עומר, פארק תעשיה, "בית ברן"12/06/1997
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1007תכנית מפורטת מס' 14/מק/100710/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1008תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותר07/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1012שינוי קוי בנין09/02/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומר23/03/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1015שינוי קוי בניין26/12/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1016רחוב חלמונית 1 - מגרש מס' 270 - עומר31/01/2002
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1018רחוב לבונה 2 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1020שינוי קוי בנין לבריכת שחיה לא מקורה - עומר01/09/2004
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1021שינוי בקו בניין אחורי - רחוב אקליפטוס 121 - עומר05/08/2004
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1023רחוב השיטה 111 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1025מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1026רחוב דבורנית 2 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1040מגורים במגרש מס' 419, רחוב הדקל 63 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1041מגורים במגרש מס' 426 רחוב תפוח 3 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1043מגורים במגרש מס' 550 רח' לוטם/ סייפון
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1044מגרש 414 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1046בית לואצטו - פארק תעשיה עומר
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
דרוםאבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
דרוםעומרתוכניתד/ 14/ 02/ 100/ 42דרך מס' 60 מחלף עומר29/06/2009
דרוםעומרתוכניתד/ 437תוכנית ד/ 43720/05/1963
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 11/ 1עומר20/06/1974
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 12עומר17/05/1973
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 12/ 1תיכנון חדש לאזור מגורים17/05/1973
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 14תוכנית ד/ 437/ 1409/06/1974
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 8עומר01/06/1972
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ דתוספת יח"ד למושב עומר הקיים16/05/1966
דרוםעומרתוכניתד/ 857עומר, מס' חדש:104/03/14 , בית עלמין28/02/1974
דרוםבני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
דרוםעומרתוכניתמק/ 1002עומר29/08/1996
דרוםעומרתוכניתמק/ 1004עומר19/12/1996