תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1023רחוב השיטה 111 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1025מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר