תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומן, גדיש, מלאה, ניר יפהתוכניתג/ 14970גוש אומן (ניר היפה ,מלאה,גדיש,מרכז אומן)14/06/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 15909הרחבת מושב מלאה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 17788הרחבה מלאה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 4286חלוקת מגרשים מחדש באדמות מלאה, ניר יפה וגדיש05/01/1984
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ גל/ מק/ 130פיצול נחלה 21 - מושב מליאה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20090191בקשב להיתר בניהלהקמת אתר תקשורת עבור חברת פלפון.