תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית3/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - מועצה אזורית באר טוביה.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 15שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביה07/02/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 26שינוי לתכנית מפורטת - קטע בין מחלף חפץ חיים לבין מחלף אשדוד.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 34דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)24/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 37אזורי תעסוקה בין מושבים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 40אזור תעשיה עד-הלום27/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 44אזור תעשיה כנות - מגרש 11430/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביה27/06/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 6מרכז חינוך "מבואות" - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 69שינוי קו בניין מגרש 106 אזור תעשיה כנות13/10/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 74שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 76החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 77מפעל ש. כהן פארק תעשיות ראם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 4ביטול דרכים, איחוד חלקות. יצירת חלקות חדשות באזור תעשיה "עד הלום"
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 6שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 3תיקון לתכנית מפורטת13/04/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 4מתקן הנדסי למפעל מבצע28/01/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117תוכנית מפורטת- מושב באר טוביה15/07/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 1תכנית מפורטת של הישוב.29/06/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 10מושב באר - טוביה06/08/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 11מושב באר - טוביה21/04/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 12מושב באר - טוביה23/12/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 13מושב באר טוביה - הקמת אזור מגורים א'05/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 14מושב באר טוביה10/09/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 15מושב באר טוביה11/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 16מושב באר טוביה11/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 17הרחבת מושב באר-טוביה09/05/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 18פיצול מגורים חקלאי והקמת אזור מגורים א' - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 19חלקה 68 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 2שינוי לתכנית מפורטת-שינוי יעוד חלק מחלקה 213 מאזור בניני ציבור לאזור למבני משק26/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 20חלקה 76 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 21מגרש 307 - מושב באר טוביה15/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 22מגרש 112 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 23פיצול 29 מגרשים ומשקי עזר - מושב באר טוביה12/12/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 24מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 25שינוי יעוד לאזור מגורים א' - מגרש מס' 14 א' - מושב באר טוביה08/11/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 26איחוד וחלוקה במגרשים 46 ו- 162 - מושב באר טוביה11/09/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 27מגרשים 119, 117 ו- 901 במושב באר טוביה19/03/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 28הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים במושב באר טוביה16/12/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 3שינוי יעוד שטחים מאזור מגורים לבינייני ציבור06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 4תיקון לתכנית מפורטת06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 5התאמת גבול והרחבת דרכים31/12/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 6שינוי יעוד מחקלאי למגורים06/10/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 7שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור,למגורים,שטח ציב22/04/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 7/ אגוש 323 שינוי חלוקה.31/01/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 8שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה21/08/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 9חלקה 29 בגוש 32322/10/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119תוכנית מפורטת אזור תעשיה באר טוביה02/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 1שינוי בהגבלות בניה - אזור תעשייה באר טוביה15/09/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 11אזור תעשיה באר-טוביה13/09/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 13אזור תעשיה באר טוביה16/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 14שינוי בהוראות מגרשים 15, 16 - אזור תעשיה באר טוביה17/12/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 15שינוי יעוד לאזור משולב תעשיה ומסחר - אזור תעשיה באר טוביה04/09/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 2שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה - באר טוביה12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 3שינוי יעוד מש.צ.פ. וביטול דרך לאזור תעשיה - באר טוביה30/11/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 3/ אאזור תעשיה באר טוביה21/10/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 4שינוי לתכנית מפורטת מאזור מתקנים טכניים לאזור תעשיה ומסחר - א.ת. באר טוביה09/07/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 5אזור תעשיה באר טוביה27/05/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 6שינוי מאיזור תעשיה לשטח ציבורי פתוח13/09/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 7אזור תעשיה באר - טוביה31/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 8שינוי בהנחיות בניה אזור התעשיה באר טוביה02/06/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 9איחוד מגרשים מס' 312 - 314 למגרש אחד ושינוי בקו בנין - אזור תעשיה01/08/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 130/ 5שינוי למושב ינון מכללה אזורית אחוה - באר טוביה25/02/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 138/ 5שינוי לתכנית מפורטת, כביש מס' 40 קטע צומת ק. מלאכי29/06/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 144/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מבנה משק - חוות מגל, טובים09/07/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 146/ אשינוי לתכנית מפורטת אדמות ניר גלים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 150/ 1התאמת גבולות לפי מפת מדידות - באר טוביה27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 165יער עזריקם10/04/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 166מגרש 2003 אזור תעשיה באר טוביה17/09/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 167שמורת טבע בריכת רוברטס
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 169שטח ספורט באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ בת/ 23הרחבת אזור תעשיה באר טוביה11/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2053תוכנית 8/ מק/ 205328/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2064אזור תעשיה - עד הלום07/01/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6060ערר על החלטת שמאי מכריע
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6095אי מתן החלטה בבקשה להיתר להצבת מתקן תקשורת בגובה 30 מ'
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 96083החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6007התנגדות להקמת מפעל בטון מיובא בא.תעשיה "עד הלום"
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6056התנגדות להיתר לשימוש חורג בסככה קיימת לצורך שימוש כבית מלאכה לכלים חקלאיים ומו
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהבקשה ועדה מקומיתבטב/ 20060238בקשת היתר בניה ע"ש חברת מירס.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 189/ אהמוביל הראשי30/06/1955
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 313/ השינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה07/01/1965
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 564/ 1ת.ב.ע.מ. זמורות (תכנית מספר 8/ 03/ 127)09/06/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 608תכנית מפורטת - פרדסים במועצה אזורית באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 154)20/03/1969
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 694הזרע ג'נטיקס ברורים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 128)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 712תכנית מפורטת חברת פיקאן - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 139)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 715תכנית מפורטת אדמות ניר גלים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 146)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 716/ 1ישוב באר-טוביה29/06/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 743תכנית מפורטת - באר טוביה (חברת נטיעות הדרום)27/04/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 746/ 1תכנית מפורטת - חוות מגל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 748תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 143)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 755תיקון לתכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 142)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 756תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 141)09/11/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 774תכנית מפורטת - חוות נטע, מועצה אזורית באר טוביה23/03/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 774/ אתכנית מפורטת - חוות נטע, באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 149)24/09/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 780תכנית מפורטת מתקן בטחוני - מ.א. באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 150)13/01/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 781ד/ 781 תוכנית מפורטת למתקן 291- מועצה אזורית באר -טוביה (תכנית 8/ 03/ 148)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם24/01/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 844תכנית מפורטת - עד הלום מזרח (תכנית 8/ 03/ 147)