תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גבעת שמשתוכניתמק/ בש/ 30/ יאשינוי קו בנין קדמי ותוספת קומה - שכ' גבעת שרת.