תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכנית770/ דהתכנית נקלטה במספר שגוי - ראה תכנית מס' מי/ 770 / ד
ירושליםמטה יהודה, טל שחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 155/ 1הקמת תחנת תדלוק וביצוע עבודות עפר
ירושליםמטה יהודה, טל שחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 216/ 1הצבת תנאים להקמת תחנת תדלוק
ירושליםמטה יהודה, טל שחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 014/ 1הקמת תורן לאנטנות
ירושליםמטה יהודה, טל שחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 214/ 1התנגדות להקמת תורן אנטנה
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ אשינוי יעודי קרקע ב4- מגרשים על מנת לתקן רוחבי כבישים ומיקומם והתאמת המגרשי24/05/2001
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ בחלוקת מגרש 15 לשני מגרשים - מושב טל-שחר
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ גהוספת "מבני קייט" ותוספת זכויות ליחידות הנופש - מושב טל - שחר.
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ דהרחבת מושב טל שחר
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ הפיצול מגרש ל-2 ושינוי יעוד של אחד מהם - מושב טל-שחר.22/04/2004
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ ופיצול נחלה לחקלאי ב' וחקלאי ב'-מיוחד מבלי לשנות מס' היחידות.מגרש88 מושב טל שחר24/01/2007
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ זחלוקת מגרש קיים מס' 61 ל- 2 מגרשים, מושב טל שחר מגרש 6130/01/2007
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 868שינוי יעוד לשטח לתחנת תדלוק, מגרש מסחרי ודרך הגישהאליהם - מושב טל שחר25/10/1999
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 868/ אמרכז מסחרי - מושב תרום.
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ במ/ 770מושב טל שחר - הרחבת המושב23/03/1995
ירושליםמטה יהודה, טל שחרבקשה ועדה מקומיתמיה/ 220213בקשה להקמת אנטנה סלולרית נחל שורק בסמוך לטל שחר
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמק/ מי/ 770/ אשינוי יעודי קרקע - מושב טל שחר
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתמק/ מי/ 770/ טאיחוד וחלוקה שינוי יעוד בתחום נחלה 32 - מושב טל שחר19/11/2007
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכניתתתל/ 27/ 220הפרדה מפלסית טל שחר (בין אוריה לזכריה)16/08/2007