תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכנית505/ בהתכנית נקלטה במספר שגוי - ראה תכנית מס' מי/ 505 / ב
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתיג/ 44/ אתכנית מפורטת למושב עובדים20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, זנוחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 09/ 039/ 1בקשה לבנייה חדשה
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 240יעוד שטח כשמורת טבע - נחל דולב.01/12/1977
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 402קביעת יעוד שטח - זנוח.
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 403קביעת יעוד קרקע - זנוח.
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 453מחצבת "ורד"10/06/1982
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 488שינוי יעוד חלק מחלקה - מושב זנוח.
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 505תיחום שטח פיתוח - מושב זנוח01/03/1988
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 505/ אתחום שטח פיתוח של שתי חלקות - מושב זנוח.
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ 505/ בהגדלת תחום הפיתוח של מושב זנוח - מושב זנוח10/12/2000
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמי/ מק/ 505/ ב/ 1מושב זנוח - תכנית שינויים בשכונת הרחבה
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמק/ מי/ 453/ במחצבת זנוח - תכנית העמקה14/05/2009
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתמשי/ 31זנוח אדמות חקלאיות26/11/2009
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000