תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתיג/ 152איתור לבית עלמין05/08/1976
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 074/ 1התנגדות לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 253/ 1התנגדות להקמת בית בהרחבה
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 124/ 1התנגדות לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 162/ 1סירוב ליתן טופס 4 למגורים
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 07/ 245/ 1תכנית לתחנת טרנספורמציה
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 10/ 064/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 100יעוד שטח לשמורת טבע בחרבת סעדים.07/10/1966
ירושליםמטה יהודה, עמינדבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 024/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 173יעוד שטח קרקע חקלאית למכון טיהור מי שופכין - ע"י מושב עמינדב.21/12/1972
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 257שינוי יעוד שטח - מושב עמינדב.
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 467שינוי יעוד שטח חקלאי א' לאזור מלונאות - מושב עמינדב.07/06/1984
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 774בית עלמין חדש לירושלים אורה -עמינדב
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 820מושב עמינדב - הגדלת תחום שטח הפיתוח09/08/2001
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 820/ אקביעת אזור חקלאי ואזור מגורים, גבולות מגרשים, שבילים וכבישים - מושב עמינדב.23/06/2005
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 852כביש גישה מושב עמינדב19/08/1997
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ 941קביעת אזור חקלאי - מושב עמינדב12/07/2001
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ במ/ 820מושב עמינדב -הרחבה
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמי/ מק/ 820/ בהחלפת שטחים מיער לשטח חקלאי - מושב עמינדב10/07/2011
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתמשי/ 21הכנת תוכנית מפורטת לצרכי ישום אדמות מושב עמינדב בספרי המקרקעין לפי התשריט14/12/2004