תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 08/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 05/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 05/ 2שינוי במדרגות + משטח מרוצף
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 12/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 06/ 2בניית מחיצות קלות בהקף פרגולה קיימת
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 03/ 2תוספת קומה מעל חנות קיימת
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 06/ 2התנגדות להקמת בית מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 08/ 2התנגדות להקמת גג רעפים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה027/ 09/ 2אישור לתוקף תוכנית
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 08/ 2הקמת גג רעפים
צפוןצפתישות כללית03/ המ/ 27בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 8143 צפת
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 05/ 2בית מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 11/ 2תוספת לבית קיים ובניית חניה וממ"ד
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 11/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 05/ 2התנגדות לתוספת בנייה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 02תוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 04/ 2הקמת בית מגורים - התנגדות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 08/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 04/ 2שיפוצים למבנה קיים + מהלך מדרגות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 08/ 2הקמת תורן במבנה בזק
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 08/ 2התנגדות לשיפוץ מבנה קיים ותוספת מבנה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 11/ 2הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 06/ 2התנגדות לתוספת חדר וגרם מדרגות פנימי
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 10/ 2תוספת ממ"ד
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 11/ 2בניה חדשה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 12/ 2תוספת קומה ושינויים בחזיתות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 09/ 2חידוש היתר
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 09/ 2הקמת 2 יחידות דיור
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 08/ 2הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 04/ 2שינוי בחזיתות פתיחת חלון, מעקה לגג
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 07/ 2תוספת לבנין וסגירת קומת מסד
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 07/ 2התנגדות לקרוי מרפסת ומדרגות קיימות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 10/ 2חידוש היתר לשיפוץ מבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 05/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 07/ 2הקמת בית הרב
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 07/ 2התנגדות לשיקום מבנה ותוספת קומה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 11/ 2בקשה לאיחוד וחלוקה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 05/ 2היתר לבנין מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 05/ 2מתקן רישוי לאנטנות פרטנר
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 08/ 2עבודות פיתוח
צפוןצפתבקשה ועדה מקומית14/ 13064תוספת מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 09/ 2הקמת מתקן שידור
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 06/ 2התנגדות לתוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 07/ 2בקשה לביטול היתר בניהה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 03/ 2תוספת קומת מסד ומדרגות חיצוניות - התנגדות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 06/ 2התנגדות לבנית קיר בטון ורצפת בטון
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 06/ 2התנגדות להקמת קיר תומך מבטון מזוין
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה173/ 09/ 2תוספת קומות, שינוי בקויי בנין
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 06/ 2התנגדות ללתוספת קומה לבנין קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 08/ 2איחוד חלקות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 08/ 2מעבר בין חלקות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 02/ 2התנגדות לפרוק גג אסבסט והחלפתו בגג חדש
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 12/ 2תוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 02/ 2התנגדות להקמת בית מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 03/ 2חלקה בעיר העתיקה בניה חדשה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה195/ 10/ 2שינוי יעוד בנוף כנרת
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 03/ 2סגירת מרפסת קיימת וגידור גינה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 02/ 2תוספת בניה - התנגדות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 07/ 2הריסת גג קיים, תוספת קומה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 04/ 2בניית פרגולה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 09/ 2לגיליזציה לתוספת חדר קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 10/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה205/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' זמני 111
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 10/ 2שינוי להיתר ופיצול מבנה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 05/ 2היתר לבתים למגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 12/ 216 יחידות דיור
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 04/ 2בניית פרגולה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 08/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 03/ 2מבנה מסחרי
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 04/ 2החלפת גג רעף בגג בטון
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 07/ 2התנגדות לבית מגורים משותף
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים241/ 09/ 2תוספת לבית מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 08/ 2תוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 08/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 07/ 2התנגדות להגדל סלון + כביש גישה וחניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 08/ 2בניית מעון יום
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 09/ 2אי מתן היתר תוך 3 חודשים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 07/ 2תוספת לבית מגורים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 10/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 09/ 2הקמת בניין חדש
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 09/ 2הקמת 2 יחידות דיור חדשות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 08/ 2חיזוק יסודות של חדרים תת קרקעיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 10/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 07/ 2התנגדות לתוספת למבנה קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 10/ 2הקמת 24 יח"ד ב- 3 מבנים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים286/ 10/ 2החלפת גג רעפים - הקלה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים299/ 09/ 2תוספת ממ"ד לבניין קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 05/ 2פתיחת פתח בחזית מערבית
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 11/ 2תוספת בנייה של קומה נוספת
צפוןצפתבקשה ועדה מקומית5/ 13053משכנות הארי הקדוש
צפוןצפתבקשה ועדה מקומית69/ 13052תחנה מרכזית צפת משרדים ומסחר
צפוןצפתישות כלליתבגץ / 05/ 9328יצחק מזרחי נגד שר האוצר - מדינת ישראל