תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 06/ 2התנגדות ללתוספת קומה לבנין קיים
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 04/ 2בניית פרגולה
צפוןצפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 07/ 2התנגדות לתוספת למבנה קיים