תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ 2/ 11אתר לאומי הקסטל
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ הל/ 122אתר לאומי הקסטל (תיקון) לפי תכנית מס' הל/ 122
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתה/ מי/ 200/ בהכרזה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 118בית כנסת "ישמח משה" - בין רח' החצב לרח' רמב"ן - מבשרת ציון30/04/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 120ניצול גג רעפים למגורים - רח' הברוש - מבשרת ציון13/07/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 124שינוי קו בנין - רח' הכלנית - מבשרת ציון08/05/1997
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 125הריסת סככה ותוספת לשטח מסחר - רח' החצב מבשרת ציון05/02/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 126שינוי יעוד משפ"צ לאיזור מגורים, איחוד וחלוקה - מבשרת ציון31/03/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 129תוספת שטח ושינוי קו בנין - מבשרת ציון20/06/1996
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 130בינוי לבי"ס ומעון יום - מבשרת ציון14/11/1996
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 133חלוקת מגרש וקביעת אחוזי בניה -מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 135חלוקת חלקה קיימת ל2- חלקות - מעוז ציון05/07/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 136אחוד וחלוקה וקביעת אחוזי בניה מירביים -מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 140אחוד וחלוקה מחדש וקביעת בנין להריסה - מבשרת ציון27/08/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 145שינוי יעוד שטח למגורים וחלוקה מחדש - רח' נחשון - מעוז ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 148איחוד וחלוקה וקביעת אחוזי בניה מירביים - רח' האורן 34 - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 149שינוי יעוד וקביעת אחוזי בניה מירביים - רחוב הפלמ"חמבשרת ציון29/08/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 156איחוד מגרשים והגדלת שטח מגרש - מעוז ציון ב'25/03/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 161חלוקה לשני מגרשים - מבשרת - רח' האפרסק30/09/2001
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 165איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע לאיזור מגורים - מעוז ציון א
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 170הקצאה ותחום מחדש של מגרשים ליעודים שונים - אזור התעשיה - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 173חלוקת מגרש לשניים וקביעת שמוש לבית כנסת - רח' החצב - מבשרת ירושלים
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 175תוספת זכויות בניה לשטחי שרות - רח' הסנונית 5 - מבשרת ציון05/04/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 185בית כנסת בני יוסף - רח' הערבה מעוז ציון ב'30/06/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 198הגדלת שטחי שרות מותרים בקומת המרתף וקביעת קווי בניה חדשים - רחוב הזמיר - מב
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 198/ אשינוי יעוד שטח לאזור מגורים 1 מיוחד, הגדלת שטחי שירות בקומת מרתף. הזמיר, מבשרת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 212קביעת בינוי לשטחי שרות תת קרקעיים והגדלת המרתפים- רח' הגלבוע - מבשרת.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 213שינוי יעוד למגורים ותוספת אחוזים - מבשרת ציון.21/08/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 215שינוי וקביעת יעודי קרקע חדשים - שכונה י' - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 234הגדלת שטחי השרות המותרים בקומת המרתף - רח' דרור 30 - שכ' מבשרת ציון13/03/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 240שינוי יעוד משפ"צ לבניני ציבור וקביעת בינוי לבית כנסת "קול אליהו"- צומת רח' ה23/10/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 248שינוי יעוד לאזור מלאכה - דרומית לכביש מס' 1 - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 250/ בשינויים ותוספות לתכנית המתאר המקומית - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 250/ דתוספת שטחי בניה והגדרת מספר יח"ד במגרשים - מבשרת ציון07/01/2002
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 253הגדלת שטחים וקביעת קוי בניה חדשים -שביל האילנות 2 - מעוז ציון א23/10/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 259הגדלת השטחים העיקריים ושינוי בקווי בניין - רח' הכלנית - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 270הגדלת שטח שירות בקומת מרתף ברח' הדרור 35 שכונה ד' - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 272הגדלת שטחי שירות ומחסנים בקומת המרתף רח' הכרמל 29 - מבשרת ציון06/04/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 275חלוקת חלקה ל-2 והגדלת שטחים עיקריים - מעלה הקסטל
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 280הגדלת תוספת שטחים ותוספת קומה ברח' הכלנית 46 - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 302שינוי אחוזי בניה ותכסית וקביעת קו בנין למרתף חניה - רח' צבר 17 שכונה ג' מבשרת17/07/2001
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 304הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות ותוספת קומה רח' ברוש 13 - מבשרת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 314הגדלת שטחי בניה ותכסית - רח' השושנה - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 317תוספת קומה מעל המותר, קביעת קוי בנין חדשים והגדלת השטחים העיקריים - מבשרת ציון13/02/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 318תוספת קומה לבנין לשם הרחבות דיור- הכלנית 61, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 320/ ישינוי סעיף בתכנית מי / 320 ט - ח הארזים - מבשרת ציון02/01/1996
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 325קביעת הוראות בניה חדשות - רח' השלום - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 326/ אתוספת שטח למגרשים והסדרת גבולות מגרשים קיימים - מבשרת ציון.31/08/2005
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 335תוספת בניה לבניין קיים - מבשרת ציון (רכס חלילים)
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 335/ אהמרת שטחי שירות לעיקרי ללא שינוי בשטחי הבניה - רח' ברקת 29 - רכס חלילים.27/02/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 336תוספת שטחים למגרש - רח' הגלבוע 67 - מבשרת ציון24/12/2006
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 338קביעת קוי בנין ,שטחי בניה ותכסית - רח' גלבוע 32 - מבשרת ציון.04/12/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 339תוספת אחוזים ושינוי קווי בנין - רח' השושנה 2 - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 344הגדלת שטחים עיקריים ע"י סגירת מרפסות - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 349שינוי שטח החלקה - רח' הלילך - מבשרת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 354שינוי יעוד לאזור שרותים קהילתיים - רח' שדה חמד - מבשרת ציון.20/08/2006
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 358שינוי שמוש לשטח עיקרי - רח' הבושם 52 - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 359שינוי יעוד למסחר ודיור מוגן וביכ"נ - שכונות ד,ה,ו - מבשרת ציון.16/06/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 361תוספת שטחי בניה לדירות קיימות - רח' הבושם 16 -מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 371יצירת מגרש חדש לשמושים מסחריים ומשרדים - שכונה י"א - מבשרת ציון.22/05/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 381הגלת שטחי שירות עבור חניה מקורה - רח' השלום - מבשרת ציון.31/07/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 389הרחבת יח"ד וקירוי מקום חניה- רח' מירון 34, רכס חלילים - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 390תוספות לשם הרחבות - רח' הבושם - שכ' י"א - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 412הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות - מבשרת ציון, רח' טופז, שכונת רכס חלילים
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 415שינוי קוי בנין לקו' המרתף, הגדלת שטחי הבניה המותרים.הנופך 5/5, רכס חלילים-מבש'
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 423יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שטחים עיקריים בחלקה 18. רח' הגלבוע 2, שכ' ה-ו.12/07/2007
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 424הסדרת מצב קיים ע"י הוספת זכויות בניה ל 6 יח"ד. הבושם 69, 67, שכ' י"א מבשרת צ.29/12/2005
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 430שינוי יעוד קרקע לאזור מגורים 2 מיוחד. ברקת 65-רכס חלילים, שכונה ח'. מבשרת ציון15/11/2005
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 431/ ושינוי מבית חד משפחתי לדו משפחתי ושטחי בניה - מבשרת ציון26/07/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 433/ אתכנית לשינוי קו בנין בחלקה 13 - ברח' הכלנית 50 מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 435תוס' שטחים למגרשי בניה קיימ', תיקוני גבולות, תוספ' זכויות בניה.היסמין 52,מבשרת08/11/2007
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 436תוספת בניה בקומת מרתף, סגירת מרפסות, מבשרת ציון, שכונת עין חמד, הקטורת 24
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 442קביעת שטח לבניין לתחנת מוניות בשטח המיועד לחניה ציבורית. שד' הראל, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 443שינוי יעוד אזור, הוספת 2 יח"ד. רח' השושנה 28, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 447/ אאיזור מלונאות צפוני - מבשרת ציון01/04/2004
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 448שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת עליית גג ושטחים ביח"ד קיימות.ישפה 14,שכ' ח.מבשר09/07/2006
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 457שינוי יעוד אזור וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת סה"כ 2 קומות. רח' השלום 42,מבשרת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 457/ אשינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, מבשרת ציון, רחוב השלום 4204/09/2006
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 458רח' הזמיר - מבשרת הציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 459הגדלת שטחי הבניה המותרים וצרופם ליח"ד. רח' כרמל 24, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 461שינוי קווי בניין לחניות מקורות ומחסנים/ חדרי הסקה בלבד.הירקן, רכס חלילים.מבשרת13/09/2005
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 466שינוי יעוד ממגורים 2 למגורים 2 מיוחד ע"י לוספת שטחים עיקריים, מבשרת ציון08/08/2007
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 472קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים השונים. רח' הבשם 54, שכ' י"א, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 472/ אהרחבת יח"ד ברחוב הבשם 54, מבשרת ציון, שכונה י"א
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 474שינוי יעוד חלקה מבניית חד משפחתי לדו משפחתי, מבשרת ציון רח' צבר
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 475תיקון להוראות תכ' הל/מק/110 א' בדבר תוספות בנייה, מבשרת ציון, רח' ברקת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 488איזור המלאכה מעוז ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 500הקמת פארק ציבורי, מרכז ספורט ונופש הכולל שטחי מסחר ומגורים , שד' הראל , מבשרת
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 503/ אהתאמת מגרש 201 לגבול חלקה 10 על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 517שינוי ממגורים 2 למגורים 2 מיוחד, שכונה ה' במבשרת ציון27/11/2007
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 522שינוי ממגורים 5 למגורים 5 מיוחד הבוסתנים 40 מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 523שינוי זכויות בניה בבית פרטי - רח' הדרור 50 מבשרת ציון שכ' ד
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 523/ אשינוי זכויות בניה בבית פרטי - רח' הדרור 50 מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 536תכנית לתוספות בנייה ברח' ישפה 223, ברכס חלילים, מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 539רח' הבושם 5/7 מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 541מבשרת ציון רח' ארבל 23
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 559תוספת זכויות בניה בעליות גג - רח' ישפה 4 - מבשרת ציון23/02/2011
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 561שדרות החושן 9 - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 565רכס חלילים - רח' ברקת 11 - הראל
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 566רח' אחלמה 4 - מבשרת ציון