תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםהראל, מבשרת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 069/ 1התנגדות לבריכת שחיה פתוחה
ירושליםהראל, מבשרת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בטיפול ועדה מחוזיתמחיקה 069למחיקה