תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתגי/ 83קרית יוסף (נחלת יצחק)14/07/1955
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתיג/ 46תכנית מפורטת לכפר עבודה20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 111/ 1התנגדות לשימוש חורג מחממה לנגריה
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 101יעוד שטח גן לאומי - אקוה בלה.28/09/1967
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 116איתור שטח לבית עלמין עבור כפר בית נקובא.15/06/1970
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 148הפיכת שטח חקלאי לבית עלמין - בית נקופה.
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 300יעוד שטחים למגורים - בית נקובה.28/08/1980
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 308/ אתוספת הוראה בדבר קווי חשמל ותקשורת - בית נקופה.
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 308/ השינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (ביטול מסגרת חומה) לשטח חקלאי ב'. מושב בית נקופה.
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 495שינוי יעוד שטח - בית נקופה.18/12/1984
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 633שנוי שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים - בית נקובה19/04/1991
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ במ/ 308מושב בית נקופה-הרחבת המושב.11/03/1998
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ במ/ 842בית נקופה מיזרח. קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי.
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ מק/ 308/ והחלפת שטחים בין מחסרי לציבורי , בית נקופה14/10/2010
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ מק/ 308/ זאיחוד וחלוקה משק 53 - בית נקופה11/12/2011
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמק/ מי/ 308/ דאיחוד וחלוקה והחלפת שטחים למגורים ע"ח שפ"פ - בית נקופה
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמשי/ 33בית נקופה אדמות חקלאיות