תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 157הפיכת שטח חקלאי למגורים - עין רפא.
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 189הפיכת חלק מחלקה - עין ראפה.25/12/1975
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 218הפיכת חלק מחלקה משטח חקלאי למגורים - עין רפא.
ירושליםמטה יהודה, עין נקובא, עין ראפהתוכניתמי/ 300/ אתכנית מתאר חדשה לעין ראפה ועין נקובה31/08/2005
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 300/ א/ 3עין ראפא - שינוי צומת ומגרש הרוסים
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 565שינוי יעוד שטח - עין ראפה.27/05/1986
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 573שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור חקלאי ב'.20/11/1986
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 588שינוי אזור חקלאי למגורים - עין רפה07/05/1990
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 637שינוי יעוד קרקע של שטח לבניני ציבור.
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 648שינוי יעוד וחלוקה חדשה.01/07/1990
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 662הגדלת אחוזי בניה
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 670שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד26/11/1990
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 699הגדלת אחוזי בניה והגדלת מספר יחידות דיור - עין ראפה14/05/1992
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 749שינוי יעוד מאזור חקלאי א לאזור חקלאי ב - עין ראפה19/12/2002
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 763שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים - עין ראפה
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 792שינוי יעוד ושינוי גודל מינימלי של מגרש ,התווית דרךחדשה והרחבת דרך - עין רפא