תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 10/ 138/ 81היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 10/ 334/ 81היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 153צומת קרית ענבים.15/02/1973
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 241יעוד שטח לאזור מלונאות ונופש - רמת יס"ף.27/01/1977
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 241/ אאזור מלונאות - רמת יסי"ף.12/01/1984
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 400שינויים בגבולות - קיבוץ קרית ענבים.28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 400/ אשימור מבנה רפת היסטורי ואזור מסחרי - קרית ענבים.30/05/2006
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 481שינוי יעוד קרקע - קרית ענבים.07/01/1982
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 481/ אהרחבת שטח אזור התעשיה של קיבוץ קרית ענבים.03/08/2000
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 656פארק נופש משולב במתקנים לטהור שפכים.10/10/1991
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 656/ אשינוי יעוד ושינויים בנספח - קיבוץ קרית ענבים26/10/1995
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 915תוספת מגרשים לבניה להרחבת קיבוץ קרית ענבים.29/08/2002
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 916שינוי יעוד למסחר להקמת מרכז מסחרי - קבוץ קרית ענבים.
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 917שינוי יעוד לשירותי תיירות , לשרותי דרך ולשפ"פ - קרית ענבים.
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ מק/ 1016תחנת תדלוק בכביש הגישה לקרית ענבים
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ מק/ 400/ גהסדרת גבולות יעודי קרקע - קרית ענבים10/11/2011
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמק/ מי/ 400/ ביצירת מגרש נפרד לצורך הקמת תחנת תדלוק - קיבוץ קרית ענבים02/11/2004
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמשי/ 8משבצות חקלאיות קרית ענבים13/02/1992