תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נטףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 092/ 1בקשה לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ אדרך גישה לנטף.
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ בשינוי יעוד שטח - נטף.
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ דהגדלת שטח הבניה המירבי מ150- מ"ר ל162- מ"ר.26/06/1988
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ העיבוי היישוב נטף-שינוי יעוד שטח והוספת יח"ד בכל מגרש למגורים. ישוב נטף
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 500/ והשלמת כביש הגישה לנטף.25/04/1991
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 509מחצבות אבן ליד הר רפיד
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 679שינויי יעוד במגרש מס' 32 - נטף10/12/1992
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 683שינוי יעוד קרקע
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 11תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 11 - נטף09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 12תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 12 - נטף09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 1/ 5 נטףתכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נטף (ישוב)01/07/1982
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתתממ/ 51/ 1שינוי מס' 51 לתמ"מ 1 לישוב נטף