תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נחשוןבקשה ועדה מקומית20090663אולם ארועים בפארק מיני ישראל
ירושליםמטה יהודה, נחשוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 140/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, נחשוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 273/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 211יעוד שטח לאנדרטאות - אתר הנצחה משטרת לטרון.
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 601/ אשינוי במערך יעודי הקרקע לצורך הרחבת קיבוץ נחשון14/08/2003
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 700כביש מס' 3 קטע לטרון - צומת נחשון05/01/1997
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 910יער בקוע נחשון- פירוט מתחמי היער ע"פ תמ"א 22. עדכון/התאמה/תיקונים לתמ"א 2230/04/2008
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמק/ מי/ 601/ א/ 1הגדלת שטח למבני ציבור - קיבוץ נחשון16/04/2008
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמק/ מי/ 601/ א/ 2החלפת שטחים בין אזור תעשיה ואזור מבני משק - קיבוץ נחשון19/11/2007
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמשי/ 11משבצות חקלאיות נחשון והסביבה21/08/1994
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתתגפ/ 385תוכנית תגפ/ 38528/02/1952