תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 110שטח בית עלמין בירושלים - הר איתן בצטאף.
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 328קביעת ייעוד קרקע - כסלון.
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 429קכיעת יעודי קרקע - מושב כיסלון
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 429/ אקביעת יעודי קרקע - מושב כסלון
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 429/ בתיחום שטח פיתוח וקביעת יעודי קרקע - מושב כסלון
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 429/ גשינוי יעודי קרקע למגורים ,דרכים ושפ"פ -מושב כסלון.
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 829הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון.
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ במ/ 829מושב כסלון-הרחבת המושב.
ירושליםמטה יהודה, כסלוןתוכניתמשי/ 20תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב כסלון והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשריט23/05/2005