תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 138יעוד שטח לסלילת דרך, ביטול דרך - עין כרם.04/03/1971
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 145/ אהרחבת שמורת מערת הנטיפים28/07/1994
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 145/ בשמורת אבשלום -מערת הנטיפים14/10/1993
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 188יעוד שטח להרחבת מכון הטהור למי שופכין עירוני - בדרך עין כרם-צובא.10/03/1974
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 292/ אפיתוח תחנת דלק קיימת - שער הגיא.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 305חלוקת חלקה ל2- מגרשים - מעוז ציון.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 310/ אקביעת יעוד שטח - מרכז שריגים.10/06/1982
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 310/ דאיחוד וחלוקת מגרשים מחדש - שריגים18/08/1996
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 350/ אשינוי יעוד שטח צבורי לאזור תעשיה - הר טוב.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 350/ בשינוי יעוד שטח - הר טוב.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 350/ זאיזור תעשיה צרעה (נוחם ג')29/07/1999
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 350/ חשינוי יעוד מאיזור לבניני ציבור למסחר, תעשיה, מלאכהשרותים, מרכז קניות,וכו' - אי
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 413/ אהכנת תכנית למחצבה - נחל עציונה.30/06/1983
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 413/ במחצבת שפיר בנחל עציונה10/12/1998
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 453/ אשינוי יעוד משטח חקלאי לשטח המיוע לחציבה - מחצבות ורד24/10/1997
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 484/ אשינוי קוי בנין - רמות
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ אהמרכז הלאומי למערכות ישראל בהר איתן10/05/1998
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ בקביעת מערך דרכי גישה והוראות בניה למבני הקריה - המרכז הלאומי למערכות ישראל -
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ גקביעת יעוד להקמת חווה חקלאית - הר איתן.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 689ביה"ס החקלאי עין כרם.13/11/1990
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 729תל אור
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 850מועדון ספורט ותרבות - הר-אדר
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 914שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניה חדשה במגרש וקביעת השמושים המותרים - עין חמד.
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ במ/ 310/ גשריגים14/11/1991
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ בת/ 350/ האזור תעשיה הר-טוב -הרחבה13/03/1996
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ בת/ 350/ ואזור תעשיה הר-טוב -הרחבה.05/01/1997
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמק/ מי/ 861הודעה על הכנת תכנית ע"פ סעיף 77 לחוק - איזור תעסוקה לטרון - דרומית
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמק/ מי/ 863הודעה על הכנת תכנית ע"פ סעיף 77 לחוק - איזור תעסוקה עציונה
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמק/ מי/ 865הודעה על הכנת תכנית ע"פ סעיף 77 לחוק - פיתוח מתחם תיירות ומגורים -