תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 02תביעת פיצויים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 02תכנית מפורטת
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 05/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 03/ 2התקנת מתקן תקשורת קטן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 2ערר על החלטת ולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 14878
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 06/ 2שימוש חורג במבנה קיים לבית קפה וגלריה במקום שיעודו מבנה ציבור מוזיאוןל- 3 שנים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 08/ 2הגבלות בניה לפי סעיף 78
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 10/ 2הקמת מבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 11/ 2הסבת מסחר למסעדה+מחסן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 06/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 07/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה לאכסנית נוער
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 06/ 2הקמת אכסניית נוער
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 04/ 2הרחבת דרך מאושרת במפגש הדרכים מס' 2, 4 ו- 11
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 09/ 2בנית מרכז מסחרי חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 06/ 2בקשה לסככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 06/ 2הקמת סככה חקלאית
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 07/ 2תכנית חלוקה לצרכי חלוקה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 05/ 2שינוי להיתר - שינוי בפיתוח ומדרגות עפר
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 06/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 08/ 2הרחבת פתח חזית קדמית
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 12/ 2מחסו לציוד חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 07/ 2היתר בניה למבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 11/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהבקשה ועדה מקומית20/ 13808בנית אורווה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 11/ 2בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 08/ 2בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 08/ 2הסבת שטח מגורים ליח' אירוח
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 06/ 2התנגדות להקמת מבנה מסחרי חדש בן 9 חנויות
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 07/ 2התנגדות להיתר בניית בנק
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 09/ 2לגיטימציה לפרגוד
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 10/ 2ערר על חיוב בהיטל השבחה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 09/ 2היטל השבחה עקב אישור הקלה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 09/ 2שומת השבחה על הקלה במספר מבנים ותוספת אחוזי בניה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8113/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/977 ו ג'/5626
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכנית ג/9399
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים879/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/16950
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים889/ 10/ 2ערר בגין תוכנית ג'/2645
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 08/ 2פגיעה בגין תכנית ג/ 13573
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 09/ 2תביעה מתכנית ג/8886
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 191/ 107אזור תעשיה צחר, מפעל תעשיה,
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 191/ 157איזור תעשייה צחר - ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 002שינוי קו בנין הקבוע בג / 5626 ושינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בקומות מבלי10/09/1998
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 006תוכנית אג/ מק/ 5626/ 00616/11/1997
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 016איחוד וחלוקה מחדש, לפי סעיף 62 א(א)1 , לחוק, ראש פינה26/03/2001
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 037הגדלת שטח גן הזכרון, ראש פיה13/01/2003
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 040שינוי בהוראות קו בנין קדמי למטרת ליגיטמציה, ראש פינה26/12/2000
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 041שינוי מרווח בניה צדדי כדי לאפשר מתן לגיטימציה לבניה קיימת, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 054שינוי הוראות קו בנין ולגיטימציה, ראש פינה07/07/2003
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 056שינוי בקו בנין והוראות הבינוי, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 059שינו קו בנין, ראש פינה21/01/2004
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 066שינוי הוראות תכנית מתאר ג/ 5626 , ראש פינה22/07/2004
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 067שינוי קו בנין ותוספת יח"ד, ראש פיה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 084הרחבת דרך 42, ראש פינה15/01/2008
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 087שינוי הוראות קווי בנין, ראש פינה15/04/2007
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 090שינוי קו בניין , ראש פינה17/11/2011
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 092חלוקת מגרש ושינוי גודל, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 102הרחבת כביש , ראש פינה16/06/2008
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 112חלוקה למגרשים , שינויקו בנין, והוספת אחוזי בניה, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 115שינוי יעוד קרקע מסחרית להרחבת כביש , מתחם בית המכס, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 120איחוד וחלוקה בהסכמת כל בעלי הקרקע, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 125תכנית בינוי, מגרש 7, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 135איחוד וחלוקה ללא הסכמה, רח' גיאו אני הכלנית והרקפת, ראש פינה18/08/2010
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 154שינוי קו בנין, ראש פינה02/02/2012
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 169איחוד וחלקה בגוש 13941/ 82-83 - ראש פינה04/11/2012
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 36שינוי הוראות תכנית ג/ 5626 , ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 4הגדלת שטחים לצרכי ציבור ולדרך למבני ציבור לפי סעיף62 א(א) 3 לחוק
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 59שינוי קו בנין ותוספת אחוזי בניה, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 6שינוי הוראות קו בנין, תוספת לשטח הכולל המותר לבניהכהקלה, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5626/ 73שינוי קו בניין ושינוי בינוי , ראש פינה02/09/2005
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 5660/ 108שינוי קו בינן בכביש מס' 03 ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 6564/ 022שינוי בהוראות קו בנין קדמי למטרת לגיטימציה למצב קיים לפי הוראות סעיף 6218/11/1999
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 7447/ 069איחוד וחלוקה ושינוי קו בינן, ראש פינה30/10/2006
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 7447/ 162חלקה 68, הרחבה ד' - ראש פינה08/08/2012
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 8591/ 045מרכז מסחרי , בית המכס, ראש פינה07/02/2002
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 9399/ 057שכונת זיתים, מגרש 139, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 9399/ 109שינוי קו בנין, והוראות בינוי, ראש פינה18/08/2008
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 9399/ 166שכונה דרומית - חלוקה - ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ בת191/ 063שינוי הוראות בינוי, אזור תעשיה צחר, ראש פינה25/12/2005
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ בת191/ 074איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ גבת/ 191/ 060הרחבת דרך מאושרת, אזור תעשיה צח"ר
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ גבת/ 191/ 3איחוד וחלוקה לפי הוראות סעיף 62א(א)3, הרחבת דרך בתוואי מאושר, הרחבת שטחי ציב24/08/2000
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ גבת191/ 063שינוי הוראות בינוי, אזור תעשיה צח"ר, ראש פינה21/12/2005
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ גבת191/ 072איחוד וחלוקה והחלפת שטחים, אזור תעשיה - צחר, ראש פינה07/02/2006
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהבקשה ועדה מקומיתאגל/ 20080482מתקן תקשורת בראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10108שינוי יעוד משרותי דרך למגורים א', שינוי למתאר, ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10122שינוי יעוד מיער לדרך ומתקנים הנדסיים, שינוי למתאר,ראש פינה16/01/2003
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10268שינוי יעוד ממגורים א' לדרך משולבת ומדרך משולבת למגורים א', שינוי למתאר, ראש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10319שינוי יעוד משצ"פ לשפ"פ - בית אבנית, שינוי למתאר, ראש פינה25/01/2000
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10320בריכת שחיה - ראש פינה, שינוי למתאר26/08/2003
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10690שינוי יעוד וחלוקה מחדש, ראש פינה30/05/2000
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10692בית מגורים, אבשלום, ראש פינה09/03/2004
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10694שינוי יעוד משצ"פ ומבני ציבור לאזור מגורים, ראש פינה30/12/2001
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10849תיירות ונופש - ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתג/ 10850"וילה תהילה" - ראש פינה08/02/2001