תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, בקועבקשה ועדה מקומית20040296הקמת חממה לגידול ירקות + גדרות
ירושליםמטה יהודה, בקועערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 10/ 069/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 401יעוד שטח לתכנון - מושב בקוע.03/01/1980
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 469אחוד וחלוקה מחדש - מושב בקוע.24/12/1981
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 510קביעת יעוד קרקע - מושב בקוע.07/03/1988
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 510/ אשינוי יעוד משפ"צ לשטח לנחלה - מושב בקוע22/09/1994
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 510/ גאיחוד וחלוקה - מושב בקוע08/08/1996
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 510/ דהגדלת תחום הפיתוח של מושב בקוע.20/11/2006
ירושליםמטה יהודה, בקועתוכניתמי/ 510/ הפיצול מגרש 26 במושב בקוע26/09/2011