תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםהראל, אבו גושישות כללית02/ המ/ 37בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית מ.י.113/ א
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 113איחוד וחלוקה וקביעת בינוי בהתאם לנספח - אבו גוש28/04/1994
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 113/ בפתרון צרכי הדיור של אבו-גוש ע"י ציפוף הבניה והוספת קומות ואחוזי בניה. אבו-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 115/ אשינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי להשלמת שטח מסחרי מאושר ותוספת זכויות, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 117קביעת בינוי למרכז מסחרי - אבו גוש18/08/1996
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 132תכנית מפורטת למתחם 5 ע"פ מי / במ / 113 א - אבו-גוש25/02/1997
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 138תכנית מפורטת למתחם 6 ע"פ מי / במ / 113 א - אבו גוש21/06/1998
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 152שינוי יעוד שטח לדרך וקביעת הוראות חלוקה חדשה - אבו - גוש28/04/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 162חלוקה חדשה ושינוי הוראות הבניה-מגרש 11 א -אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 180הגדלת אחוזי בניה וקביעת בינוי - אבו-גוש10/05/1998
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 184הגדלת אחוזי בניה ומספר הקומות - אבו גוש23/09/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 199שינוי יעוד והגדלת אחוזי בניה - כפר אבו גוש.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 217תיקון לתכנית מי / במ / 113 א - אבו גוש23/09/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 220/ אשינוי יעוד אזור למגורים מיוחד ב' וקביעת מספר יח"ד מירבי ל-4 +חזית מסחרית.א-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 221/ אתוספת זכויות במגרשים - אבו גוש.07/01/2002
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 233קביעת חלוקה חדשה, קווי בנין ודרכים חדשות - אבו גוש31/10/2004
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 235קביעת חלוקה חדשה וקביעת קווי בנין - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 243שינוי יעוד להקמת צימרים - אבו גוש.12/07/2001
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 261הגדלת השטח העיקרי ותוספת קומה מעל מספר הקומות המותר - אבו גוש09/11/2004
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 276חלוקה חדשה הגדלת השטח העיקרי במגרש החדש וקביעת קווי בנין חדשים - אבו גוש19/12/2002
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 282שינוי יעוד קרקע וקביעת מספר הקומות לשלוש קומות מעל מרתף. אבו-גוש, שטח בנוי.27/01/2005
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 283הגדלת אחוזי בניה ל 120% ע"י הוספת קומה. אבו גוש.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 299שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת חזית מסחרית. השלום, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 310הפיכת שטח לדרך ויצירת חלקות חדשות - שכ' אבו-גוש.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 320חלוקה חדשה וקביעת קווי בנין חדשים - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 324קביעת חלוקה חדשה וקביעת קוי בנין מרביים במגרש - אבו גוש14/11/2002
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 328הקמת מבנה מסחרי וחלוקה חדשה - אבו גוש.31/10/2004
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 329שינוי גבולות מגרשים והגדלת זכויות הבניה (אזור מסחרי) - אבו גוש03/05/2005
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 382קביעת בינוי ל-6 יח"ד - אבו גוש.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 383שינוי יעוד אזור לאזור מגורים מיוחד, הריסת בניין ובניית חדש. רח' הנרקיס, א' גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 403שינוי יעוד שטח לאזור מגורים ב',איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים -מגרש מס'1. אבו גוש.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 403/ ארחובות השיכון, אל משראה, התמר, בית הבד , גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 403/ באיחוד וחלוקה ושינוי ייעוד באבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 425שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג', המאפיה הישנה, הארמונות, עיר עתי' א-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 429הגדלת מספר יח"ד המותר במגרש מ3 ל 6 יח"ד והגדלת מספר המבנים.מגרש 33א+ב אבו גוש31/10/2004
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 445שינוי יעוד אזור מקרקע חקלאית ל: שפ"צ ומגורים ב'. הקטנת קו בניין. אבו-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 452שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים, איחוד וחלוקה מחדש. חלקה 7, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 453הגדלת שטח עיקרי מ- 60% ל- 220% - אבו גוש רח' השייח איסמעיל 9
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 463חלוקת מגרשים בהסכמה ושינוי יעוד לאזור מסחרי ומגורים מיוחד. שכ' צפונית, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 509שינוי יעוד להקמת מסגד באבו גוש17/06/2009
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 528קביעת זכויות בנייה מרביות לבנייה ולמסחר, אבו גוש, רחוב השלום08/11/2010
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 532תוספת קומה למשרדי המועצה המקומית אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 537תוספת יח"ד וזכויות בניה בבנין מגורים קיים , רח' התמר , אבו גוש26/09/2011
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 545אבו גוש - הזייתים 2
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 545/ אתוספת בניה חלקה 17 - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 548תוספת זכויות בניה ותוספת יח"ד רח' הארזים אבו גוש23/02/2011
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 553אבו גוש רח' הארזים 2/ א
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 557/ אתוספת בניה במעון חוסים , רח' השדות אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 558רח' הואדי 77 - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 576אל-ערב
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 581רח' עבדל עזיז 14 שכ' אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 584הואדי 9 מרכז הכפר - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 586אבו גוש שינוי יעוד למסחר ותעסוקה
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 599מרכז הכפר - אבו גוש - רח' הפול 1
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 605תוספת בניה והרחבת דיור במבנה קיים ברח' אלפול , אבו גוש01/11/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 608תוספת קומה ו- 1 יח"ד בבנין מגורים באבו גוש רח' הלימון 1605/01/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 611אבו גוש - רח' התמר 3311/09/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 619/ אגן אירועים - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 621אבו גוש - אלשרפי
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 623תוספת 2 יח"ד בבנין קיים ברח' הואדי 30 אבו גוש07/03/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 629אבו גוש - מגרש לבית ספר יסודי לחינוך מיוחד "הארמון"
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 631אבו גוש - מגרש לספורט ונופש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 632תוספת דיור וחלוקה ברח' בית בד 6 אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 634תוספת 2 יח"ד וזכויות בניה בבית מגורים ברח' השדות , אבו גוש04/09/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 637הקמת 2 בנינים חדשים למגורים ותוספת יח"ד על בנין קיים רח' הואדי 54, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 638הרחבות דיור ברח' הפול - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 639תוספת יח"ד במגרש מגורים וקביעת שימוש לבית קפה בקומת הקרקע,רח' החומה 8 אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 640פארק גן ציבורי במרכז הכפר אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 641תוספות דיור , רח' הואדי 45 , אבו גוש26/01/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 651תחנת דלק הואדי -
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 654תוספת דיור בבנין קיים - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 668תשריט חלוקה בחלקה 16 גוש 29540 אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 669רח' התות 5 אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 674תוספת יח"ד רח' הואדי - אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מח/ 567מערב אבו גוש , שכונת מגורים26/01/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מי/ 1אבו גוש - כביש עוקף בשכונה הצפונית10/06/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 169תוכנית הל/ מק/ 16911/03/1998
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 186תוכנית הל/ מק/ 18620/11/1997
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 221חלוקה מחדש למגרשים03/06/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 235חלוקה מחדש09/11/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 252איחוד וחלוקה חדשה14/12/2000
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 278/ אחלוקת שטח בין בעלים רשומים , ללא הסכמת הבעלים , אבו גוש13/09/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 289תוכנית הל/ מק/ 28914/12/2000
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 482/ אשינוי הסדרי תנועה ודרכים אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 549מסעדה ובית קפה באבו גוש19/06/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 552תוספת 2 יח"ד רח' העוזרר , אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 556תוספת דיור בבנין קיים , רח' השיכון 3 , אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 575שינוי קווי בנין חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים09/02/2011
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 578חלוקת מגרש לשלושה מגרשים מוסכמים , אבו גוש28/03/2011
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 596הקטנת קווי בנין , אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 635חלוקה ושינוי קווי בנין רח' הוואדי 46 , אבו גוש04/11/2012
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ מק/ 652שינוי גבולות ושטחי מגרשים ע"י איחוד וחלוקה , אבו גוש13/09/2012
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 04/ 237/ 1ערר על תכנית
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 04/ 307/ 1בקשה לשימוש חורג למסעדה
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 094/ 1בקשת שימוש חורג לאחסון סולר ונקודת תדלוק
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 137/ 1התנגדות לתוספת בניה ושימוש חורג למסעדה
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 05/ 279/ 1דחיית התנגדות לתשריט חלוקה
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 046/ 1תביעת פיצויים
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 184/ 1בקשה לבניה חדשה למגורים
ירושליםהראל, אבו גושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 07/ 118/ 1התנגדות לתוספת בניה ושימוש חורג למסעדה