תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתיג/ 38סדור קרקעות לישוב כפר העבודה.26/04/1951
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 107יעוד שטח כשמורת טבע - בית מאיר.05/12/1968
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 142אתור שטח לבניני צבור מיוחדים - מושב בית מאיר.19/04/1973
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 174שינוי יעוד שטח - מושב בית מאיר.02/09/1973
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 201/ אשיקום מחצבת בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 220שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה, קיט - מושב בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 399שינוי יעוד שטח - מושב בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 440שינוי יעוד קרקע משטח למוסדות לאזור חקלאי ושטח צבורי פתוח - בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 440/ אקביעת הוראות בנייה - מושב בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 478שינוי קטע מחלקה - בית מאיר.
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 772הגדלת תחום הפיתוח של מושב בית מאיר - בית מאיר08/11/2007
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 772/ אשינוי יעוד שטח חקלאי, חלוקת מגרש 37 קיים למגרש למגורים, מגרשים וציבור.בית מאיר
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 772/ גהסדרת גבולות מושב בית מאיר - שמורת המסרק
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 992קביעת הנחיות להסדרה ושיקום נופי של מחצבת בית מאיר בגן הלאומי הרי יהודה
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתמשי/ 26הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות בית מאיר בספרי המקרקעין לפי התשריט14/12/2004