תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתיג/ 119מחצבות30/07/1964
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתיג/ 57תכנית מפורטת מס' 5722/11/1951
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 145יעוד שטח כשמורת טבע - כפר דורבן.25/11/1973
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 199יעוד שטח לחציבה - מחסיה.04/05/1975
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 420קביעת יעודי קרקע - מחסיה.
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 487שינוי יעוד שטח - מחסיה.30/06/1983
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 487/ אשינוי יעוד מתכנון בעתיד למגרש למגורים א' - מושב מחסיה
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתמי/ 978הקמת תחנת תידלוק, בנין מסחרי ואולם ארועים - מושב מחסיה.23/11/2005
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתתממ/ 1/ 49תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, שינוי מס' 49: מחסיה - אזור תעסוקה