תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושלים, מטה יהודה, אורהתוכנית101-0054130מרכז תעסוקה אורה - ירושלים
ירושליםירושלים, מטה יהודה, אורהתוכנית11710כביש אורה משואה
ירושליםמטה יהודה, אורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 034/ 1בקשה לתכנית שינויים למגורים
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 117מושב אורה - בניה בלתי חוקית.
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 117/ אהשלמת שטח מגורים - מושב אורה.
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 485שינוי יעוד שטח - מושב אורה.27/07/1985
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 576שינוי קוי בנין06/03/1986
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 620קביעת בינוי למלונאות ונופש.17/11/1988
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ אקביעת שטחי בניה מירביים באיזור חקלאי ב' ו-ב' מיוחדמושב אורה12/06/2001
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ והרחבת דרך, הקמת כיכר לתנועת כלי רכב והקמת מבנה לאולם ארועים - מושב אורה
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ זשינוי שטח ציבורי לטובת מעבר תשתיות ע"י שינוי מיקום מגרש, מושב אורה28/02/2008
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ טשינוי בתוואי דרך קיימת בתחום השטח למלאכה , שטח מושב אורה18/08/2008
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ יאהפיכת מתחם הלולים המבוקרם במושב אורה למרכז מסחרי
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ יבהסדרת מגרשים ליד אזור המלאכה במושב אורה
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 823שינוי יעוד והקמת מרכז מסחרי - מושב אורה
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 949שינוי יעוד וקביעת הוראות בינוי למבני קייט - מושב אורה.09/08/2001
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ במ/ 777מושב אורה- הרחבה.18/05/1995
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ מק/ 777/ דמגרש 46 קביעת קווי בנין19/12/1999
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמק/ מי/ 777/ דשינוי קו בנין - מושב אורה.
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמשי/ 23הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב אורה בספרי המקרקעין לפי תשריט14/12/2004