תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 082/ 1בקשה להקמת אנטנה תקשורת
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 227/ 1בקשה להקמת אנטנות תקשורת על עמוד חשמל
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 178/ 1התנגדות שני נציגים מייעצים לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 182/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 209/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 163יעוד שטח למתקני טהול למי שופכין בדרך עין כרם- צובא.18/05/1972
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 191/ אבית עמותת "שבילים"09/11/1988
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 191/ בגן חיים - שינויי יעוד והגדלת אחוזי הבניה - צובה
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 191/ גהרחבת מלון מרפא - מלונות הטירה - צובא
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230קביעת יעוד קרקע בקיבוץ פלמ"ח-צובה".23/04/1981
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ אהרחבת אזור תעשיה - קיבוץ פלמ"ח-צובה11/02/1990
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ בהרחבת אזור התעשיה הקיים ע"י שינוי יעוד שטח חקלאי לתעשיה - קיבוץ צובה03/10/2002
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ דיצירת אזור תיירות ונופש, ע"י שינוי יעוד שטח מאזור משקי לנופש ותירות.קיבוץ צובה22/03/2007
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 309יעוד שטח עבור מכון טהור מי שופכין - דרך עין כרם צובא.22/02/1978
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 376שינוי יעוד קרקע חקלאית - צובה.20/05/1979
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ מק/ 230/ גשינוי יעוד מאזור מגורים לאזור ספורט ונופש ואזור משקי וקביעת הנחיות למת16/05/2000
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמק/ מי/ 230/ האיחוד וחלוקה בסמכות מקומית, החלפת א"ת עם אזור מבני משק, קיבוץ צובה02/07/2006
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמשי/ 10משבצות חקלאיות צובה והסביבה09/04/1992