תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 082/ 1בקשה להקמת אנטנה תקשורת
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 227/ 1בקשה להקמת אנטנות תקשורת על עמוד חשמל
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 178/ 1התנגדות שני נציגים מייעצים לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 182/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 209/ 1התנגדות לבניית מחסן ומבנה מנהלה
ירושליםמטה יהודה, צובהתוכניתמי/ 230/ דיצירת אזור תיירות ונופש, ע"י שינוי יעוד שטח מאזור משקי לנופש ותירות.קיבוץ צובה22/03/2007