תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 9על סרוב ולק"חשפ לסרב תכנית מי/ מק/ 932
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 09/ 181/ 1התנגדות למחסן חקלאי
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 065/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 072/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ 840/ אתוספת 10 מגרשי מגורים חדשים והתוויה מחדש של גבולותבתכנית מי / במ / 840 - מושב07/09/1999
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ 840/ גחלוקת נחלה ל2- מגרשים - מושב זכריה.25/10/1999
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ 840/ ושינוי יעוד מגרש 49 למגורים בנחלה, מושב זכריה10/06/2012
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ 840/ זמושב זכריה - שינוי גבולות מגרש 110
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ במ/ 840מושב זכריה שינוי לתכנית מתאר מי / 20024/10/1996
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמי/ מק/ 840/ השינוי ק.ב. מגרש 17414/10/2001
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמק/ מי/ 840/ הקו בנין צדדי דרומי וקו בנין צדדי צפוני שינוי למי/ 840 מושב זכריה14/10/2001
ירושליםמטה יהודה, זכריהתוכניתמק/ מי/ 940שינוי יעוד מאזור מסחרי לשרותי דרך בצומת הכניסה למושב זכריה23/05/2002
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000