תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית37/ 18420שימוש חורג מסככה להסעדה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורגממפטמה ללול
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 10376עין יעקב - תיירות, שינוי למתאר17/07/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 10535עין יעקב - מגורים 98, שינוי למתאר.14/03/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 11526עין יעקב - אזור מלאכה, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 11798שינוי יעוד מקרקע מחקלאי לתיירות, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12626עין יעקב - שנוי יעוד למגורים13/03/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12627עין יעקב תיירות ובית ותיקים16/01/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 13666עין יעקב - הרחבה לתכנית ג/3871
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14561מושב עין יעקב, שינוי לתכנית ג/1885 וג/ 1053523/06/2008
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14801מבנה חקלאי - לולים, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14948שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 15204שינוי יעוד קרקע עבור בית עלמין, עין יעקב
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 17580חוות לולים, מושב עין יעקוב16/12/2010
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 17599אזור תיירות ונופש, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 18363אזור תיירות ונופש, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 1885מושב עין יעקב30/03/1978
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 19734מושב עין יעקב קביעת יעוד קרקע למבני משק להסדרת לולי הטלה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 233עין יעקב20/05/1976
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 2369לולים מבוקרים -מושב עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 2815מושב עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 3049שכונת מגורים עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 3235מגורים ושטח צבורי פתוח -עין יעקב17/12/1981
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 3871מושב עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 8427תכנית מס' ג / 8427 שנוי יעוד למבנה ציבורי עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתגנ/ 15492שנוי אחוזי בניה,גובה ומס' קומות במגרש 320-עין יעקב24/10/2007
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתמג/ מק/ 10535/ 1הגדלת מס' יח"ד , עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתמג/ מק/ 2001 / 39הקטנת מגרש מינימלי ואיחוד וחלוקה, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתמג/ מק/ 2010/ 5שינוי קו בנין , עין יעקב28/12/2011
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומיתמעג/ 20050300שימוש חורג מדיר צאן ללולים עין יעקב.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומיתמעג/ 20090560בקשה להיתר לשימוש חורג מדיר צאן ללולים לגידול פטם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומיתעין יעקב 2009/ 560שימוש חורג (לול עופות)