תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית37/ 18420שימוש חורג מסככה להסעדה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורגממפטמה ללול
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומיתעין יעקב 2009/ 560שימוש חורג (לול עופות)