תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהישות כלליתג/ יר/ מי/ 462גן לאומי הרי יהודה (תיקון)
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 1002הקמת מתקן להגברת לחץ מים , הר אדר04/05/2011
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 111/ אבטול הכרזת אזור מגורים ב', אזור מלונאות, שטח חקלאי כגן לאומי - מזרח לקבוץ מעל
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 450שינוי יעוד שטח - מעלה החמישה.
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 462שינוי גבולות - מעלה החמישה.17/11/1985
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 462/ אבית ספר מעלה החמישה
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 462/ בביטול דרך בתחום מעלה בחמישה שבתכנית מי / 462
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 703כביש הר-אדר - מעלה החמישה31/07/1991
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 945שינוי במערך יעודי הקרקע - הרחבה למגורים - קיבוץ מעלה החמישה29/03/2007
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 945/ אאזור תעשיה ומלאכה - מעלה החמישה
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ מק/ 462/ זשינויים והחלפת שטחים בתחום המחנה בקיבוץ מעלה החמישה18/08/2011
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ מק/ 462/ חמעלה החמישה - הוראות בינוי16/01/2012
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ מק/ 945/ בשינויים בשכונת ההרחבה קיבוץ מעלה החמישה
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמק/ מי/ 462/ דארגון מחדש של המתחם המלונאי - מעלה החמישה21/01/2004