תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתיג/ 42גבעת יערים12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 01/ 184/ 1בקשה לבניית בריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 038/ 1בקשה לבריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 300/ 1בקשה ליחידה לאירוח כפרי
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 212/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 261/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 324/ 1בקשה לתוכנית שינויים
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 204שינוי יעוד שטח להקמת מוסדות בריאות ונופש - גבעת יערים.10/03/1974
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 419קביעת יעודי קרקע - גבעת יערים.
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660מושב גבעת יערים
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ אהגדלת זכויות הבניה - גבעת יערים.
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ בשנוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי הבניה וקביעת הוראות בניה למגורים - גבעת יערים26/06/2003
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ גחלוקה חדשה בין מגרשים וקביעת קווי בנין חדשים, גבעת יערים04/09/2008
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ הפיצול מגרש לשני מגרשים חדשים וקביעת זכויות בניה, מושב גבעת יערים25/07/2006
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ במ/ 660מושב גבעת יערים - הגדלת תחום שטח הישוב14/11/1993
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמשי/ 22הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות גבעת יערים בספרי המקרקעין לפי התשריט14/12/2004