תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192גבעת ראס אבו מורה ליד לטרון (נוה שלום)
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192/ אכפר שיתופי נוה שלום.21/05/1989
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192/ בנוה שלום - הרחבה
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192/ גשינוי במערך יעודי הקרקע -נוה שלום כפר שיתופי בע"מ14/12/2004
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 813גבעת אבימור (נוה שלום ב'). שינוי יעוד מקרקע חקלאיתלשכונת מגורים כפרית.
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 860כפר שיתופי נוה שלום - הגדלת תחום שטח הפיתוח
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 881יעוד שטח לשמורת טבע - נחל מאיר נחל נחשון - בין מינזר לטרון לישוב נוה-שלום21/05/2002
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 918שינוי יעוד שטח למבנה חינוך ותרבות,מוסדות ושרותים -"קמפוס השלום" - שכ' נוה שלום
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמק/ מי/ 192/ החלקות חלקות ל- 3 מגרשים - נוה שלום
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13תכנית מתאר מחוזית מחןז ירושלים - שינוי מס' 13 - נווה שלום (כפר שיתופי)09/04/1989
ירושליםמטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13/ אתכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום15/04/2004