תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתיג/ 41רמת רזיאל04/09/1951
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתיג/ 41/ אתכנית מפורטת למושב עובדים06/01/1955
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 064/ 1בקשה להיתר בניה לבית חדש
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 074/ 1בקשה להיתר בניה
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 042/ 1אי מתן היתר בנייה למגורים
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 069/ 1אי מתן היתר בנייה למגורים
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 172/ 1סירוב להיתר לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 239/ 1בקשה להסבצ מחסן לבית קייט
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתמי/ 170שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור נופש - רמת רזיאל .
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתמי/ 766/ אדרך כניסה זמנית למושב רמת רזיאל.
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתמי/ 766/ במושב רמת רזיאל - פיצול נחלה 11
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתמי/ במ/ 766מושב רמת רזיאל -הרחבת המושב.30/12/2001
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתמשי/ 27הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב רמת רזיאל בספרי המקרקעין לפי התשריט07/07/2005