תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתיג/ 109מושב שואבה27/11/1958
ירושליםמטה יהודה, שואבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 297/ 1בקשה להקמת עמוד שילוט
ירושליםמטה יהודה, שואבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 190/ 1התנגדות לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, שואבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 140/ 1בקשה לתכנית שינויים
ירושליםמטה יהודה, שואבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 10/ 114/ 81היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, שואבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 302/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 270שינוי יעוד שטח - מושב שואבה.
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 319שינוי יעוד קרקע חקלאית - מושב שואבה.19/03/1981
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 319/ אמסעדה בשטח תחנת תדלוק - מושב שואבה
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 319/ בשימוש של חנויות בבנין מסעדה קיים - מושב שואבה18/05/1995
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 769שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי הכולל תחנת שאיבה - שואבה13/03/1996
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 802תחנת שאיבה לטרון לקו מים מס' 413/03/1996
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 816/ בשינוי יעוד משטח פתוח פרטי לשטח למבנה ציבור, קביעת הוראות בניה. מושב שואבה
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ 816/ גבית עלמין ליד שואבה
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ במ/ 816מושב שואבה - הרחבה26/10/1995
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ מק/ 319/ א/ 1תחנת דלק שואבה - השלמת הבינוי על פי מותר בתמ"א 18 תיקון 4
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ מק/ 816/ אשינוי גבול 56-5820/09/2000
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ מק/ 816/ השינוי גבול בין מגרשים 30,31 בשואבה07/09/2010
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתמי/ מק/ 816/ זמועדון נוער בשואבה