תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, עגורבקשה ועדה מקומית20040266שימוש חורג למגורים ואולפן טלוויזיה ביתי בעג'ור
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתיג/ 58עגור03/01/1952
ירושליםמטה יהודה, עגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 114/ 1בקשה לבניית בית חדש
ירושליםמטה יהודה, עגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 275/ 1בקשה להקמת מתקן תקשורת
ירושליםמטה יהודה, עגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 169/ 1בקשה לבניית בית מגורים ומחסן ביתי ובית לבן ממשיך
ירושליםמטה יהודה, עגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 236/ 1הקמת מתקן תקשורת על פי תמ"א 36 א'
ירושליםמטה יהודה, עגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 217/ 1בקשה להקמת תורן אנטנה
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתמי/ 570מושב עגור
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתמי/ 839תוספת מגרשים חדשים והסדרת החלקות והדרכים בישוב הקיים - מושב עג'ור
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתמי/ 960שינוי יעוד שטח מחקלאי לשטח לתיירות, שיקום מבנה ובניית מבנים - ארץ קדם - עג'ור30/12/2001
ירושליםמטה יהודה, גפן, עגור, שדות מיכהתוכניתמי/ 984יער שפלת יהודה. אזור המושבים: גפן-עגור-שדות מיכה.26/01/2011
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000