תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 25ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את תכנית מי/ 873 מקב,ת מבוא ביתר
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 27ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את ת. מי/ 873
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתג/ 70מבוא ביתר27/05/1954
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 374/ אהוראות בניה ממערב למבוא ביתר.
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 374/ בהארכת שלבי הביצוע - מבוא ביתר.16/02/1984
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 374/ גהארכת שלבי ביצוע - מבוא ביתר.
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 382מושב מבוא ביתר-יעוד שטח למלונאות נופש התויית רשת דרכים פנימית.01/05/1980
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 681שינויים באיזור נופש 1428/02/1991
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 788תחנת דלק -מבוא ביתר30/07/1998
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 818/ אמושב מבוא ביתר
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 818/ בתוספת הגדרה לצורך הקמת תחנת טרנספורמציה - ישוב מבוא ביתר.
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 870שינוי יעוד וקביעת הוראות להקמת פארק ציבורי בשטח יערות קק"ל - פארק יערות בגין19/12/2002
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 873מקב"ת מבוא ביתר05/02/2006
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ במ/ 818מושב מבוא ביתר- הרחבה.28/11/1996
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרבקשה ועדה מקומיתמיה/ 370845שימוש חורג ממחסן חקלאי לבית אריזה - מבוא ביתר
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמשי/ 5משבצות חקלאיות מבוא ביתר והסביבה27/12/1990