תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 46ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את ת. מי/ 606/ ב
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 54ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את ת. מי/ 606/ ב מושב שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתגי/ 59סריס03/01/1952
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 03/ 166/ 1בקשה להקמת תחנת תדלוק
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 233/ 1סירוב לבקשה להתקנת מסתור למערכת סולרית
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 251/ 1התנגדות לתוספת קיר תמך
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 225/ 1בקשה לתכנית שינויים למגורים
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 277/ 1התנגדות להריסת מסלעה ובניית קיר
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 121/ 1התנגדות לתכנית שינויים למגורים
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 1025מבנים חקלאיים בחוות שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 480שינוי תווי כביש - מושב שורש.
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606מלונאות.28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ אהגדרת זכויות בניה וקביעת הוראות בינוי - מלון שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ בשינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש04/09/2007
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ ב/ 1שינויים במתחם בית אבות - שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 801מחלף שורש שואבה03/08/2000
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ אשינוי במערך יעודי הקרקע ותוספת 12 מגרשים חדשים - מושב שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ בהרחבת מושב שורש17/08/2005
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ דשינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש04/09/2007
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ זהרחבת יח"ד קיימת במסגרת מעטפת בניה מאושרת והוספת פרגולות, מושב שורש, האלה 72
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ במ/ 843מושב שורש שינוי לתכנית מס' מי / 20022/02/1996
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמק/ מי/ 843/ גתחנת תדלוק פנימית - מושב שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמשי/ 4משבצות חקלאיות שורש והסביבה20/06/1991